Thuế và ông bụt XHCN

[Thuế và ông bụt XHCN] Thằng kia làm 10 miếng bánh trong khi thằng bạn nó làm ra 100 cái. Chính phủ đánh thuế 50%, thằng kia đóng 5 cái và bạn nó đóng 50 cái.
Giờ chúng ta sẽ cắt thuế xuống 20% để mày có thể hưởng nhiều hơn. Cái đụ má nó không chịu vì nó nói “làm vậy thì thằng giàu kia sẽ được hưởng 80 cái trong khi tao chỉ có 8 cái.” Làm vậy đâu được.
Búa – “Nhưng mà mày sẽ được hưởng nhiều hơn từ phần của mày.”
Nó trả lời: “không được, tao hưởng thêm 3 cái mà thằng kia được hưởng thêm 30 cái. Vậy đâu có công bằng.”

Búa – ”Vậy mày muốn sao?”’
Nó – “Tao muốn tao trả ít hơn nhưng thằng giàu kia phải trả nhiều hơn.”
Búa – “ĐM nó đóng 50 cái rồi, trong khi mày chỉ đóng 5 cái. Nó đóng hơn mày quá trời rồi mày đòi gì nữa.”
Nó – “nó phải đóng nhiều hơn nữa vì nó giàu hơn.”
Búa ”ĐM tao nói nó đóng nhiều hơn mày gấp chục lần rồi, mày muốn gì nữa.”
Nó – “nó giàu hơn nên phải đóng nhiều hơn nữa…………”
Và như thế ông bụt XNCH xuất hiện để biến sự mong muốn đó thành hiện thực.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa