Giới thiệu cuốn Sự Thịnh Vượng Của Các Quốc Gia của Adam Smith

Giới thiệu cuốn Sự Thịnh Vượng Của Các Quốc Gia của Adam Smith
Làm sao để các quốc gia làm giàu bằng kinh tế? Nhà triết gia và người khởi đầu ngành kinh tế chính trị học, Adam Smith đã viết trong Sự Thịnh Vượng Của Các Quốc Gia vào năm 1776. Nó được xem là tác phẩm hiện đại đầu tiên của kinh tế học và giới thiệu nhiều khái niệm mà sau này trở thành những trọng điểm trong tư tưởng kinh tế học.
Mục đích chính của Smith là tìm ra những yếu tố dẫn đến sự thịnh vượng ở trong một quốc gia. Cùng với nhiều yếu tố mà ông ta đã nhận ra, ông ta đã thấy ba điều quan trọng nhất. Đó chính là sự phân chia lao động, cách tính lương và thị trường nước ngoài. Nhưng làm sao mà ba yếu tố đó hoạt động để gia tăng sự thịnh vượng? Hãy tưởng tượng một nhà máy Anh Quốc làm ra ghim. Để họ trở nên giàu có, những người chủ quyết định đọc cuốn Sự Thịnh Vượng Của Các Quốc Gia của Adam Smith.
Trước tiên, họ quyết định nhìn vào sự phân chia lao động. Những người chủ của nhà máy hiện tại đang sử dụng 100 người để làm ghim. Nên mỗi người trước tiên sẽ làm thẳng sợi dây đồng, cắt nó ra, chuốt nó, chùi nó và đóng gói nó như những cục ghim đã được hoàn thành. Nhưng họ đọc lập luận của Smith rằng năng suất có thể tăng nếu các nhân viên tập trung vào chỉ một công việc nhất định. Vì vậy, thay vì mỗi người công nhân làm ghim từ đầu đến cuối, những người chủ nhà máy quyết định đưa mỗi nhân viên một công việc nhất định. Một người sẽ làm thẳng sợi dây đồng, một người khác sẽ cắt nó ra, người khác sẽ đóng gói những cái ghim đã hoàn thành và sự phối hợp này đã giảm thời gian sản xuất một cách đáng kể.
Thứ hai, những người chủ nhà máy cân nhắc đến vấn đề lương. Nếu tất cả công nhân nhà máy đều nhận lượng như nhau bất chấp làm những công việc khác nhau, tất cả đều sẽ muốn những công việc dễ dàng nhất – điều này tạo ra một sự thâm hụt cho vài công việc. Giải pháp của những người chủ nhà máy là trả lương cho những công việc khó nhất với số tiền cao nhất – và những công việc dễ làm hơn với tiền lương thấp hơn.
Thứ ba, những người chủ nhà máy đã nhìn vào thị trường nước ngoài (hoặc ngoài địa phương). Smith tin rằng sự thịnh vượng có thể trở nên tốt hơn bằng cách giao dịch với những quốc gia khác. Ông ta thách thức lý tưởng kinh tế phổ biến nhất của thời đó – Chủ Nghĩa Trọng Thương – vốn là một niềm tin rằng một quốc gia có thể gia tăng sự thịnh vượng của mình tốt nhất bằng cách áp đặt thuế giao thương lên những đối thủ cạnh tranh của mình.
Nên giả sử nước Anh có nhiều nhà máy làm ghim bởi vì cô ấy rất thành công trong việc sản xuất ghim. và giờ ví dụ như Pháp rất tồi trong việc sản xuất ghim nhưng sản xuất rượu rất tốt. Lợi ích mà Smith đã chỉ ra bây giờ có thể được chứng kiến. Bằng cách trao đổi những gì họ chiếm ưu thế, cả hai đất nước đều có lợi và phát triển.
Cuốn sách của Smith, Sự Thịnh Vượng Của Các Quốc Gia là cuốn sách tiêu biểu nhất của ông ta – và nó cung cấp một trong những sự miêu tả đầu tiên của thế giới về những thứ xây dựng sự thịnh vượng của một quốc gia.
[Ku Búa @ Café Ku Búa]
Theo MACAT, An Introduction to Adam Smith’s The Wealth of Nations