10 loại người bênh vực Hồi Giáo

[10 loại người bênh vực Hồi Giáo] Tham gia tranh luận ở nhiều diễn đàn, tôi để ý có nhiều bênh vực Hồi Giáo. Đương nhiên là sẽ và phải có. Tôi chia họ thành 10 loại sau đây:
1. Người Hồi Giáo. Cái này khỏi nói.
2. Đảng Dân Chủ và phe cánh tả.
3. Mấy người đọc cuốn “Con Đường Hồi Giáo” của Nguyễn Phương Mai.
4. Mấy bé du học sinh Việt Nam học ở trường Tây bị tẩy não bởi đám giáo sư cánh tả.
5. Những người sống ở những nơi không có nhiều người Hồi Giáo.
6. Những nhà đạo đức 2 xu. “Tôn giáo nào cũng có người tốt người xấu.”
7. Những người bênh Hồi Giáo mà không thể hiểu vì sao nhưunxg cứ thích phán.
8. Những người đáng trống lảng sang chủ để khác. Ví dụ: ôi Hồi Giáo sao bằng Hồ Giáo.
9. Những người ghét Đảng Cộng Hòa và Donald Trump. Xóm Việt Nam hơi bị nhiều.
và cuối cùng 10. Những thằng ngu hữu ích. Không thể đưa ra một lập luận gì ra hồn.

Đừng làm DLV không công cho Hồi Giáo nữa nhé.
*** Chép miễn xin phép ***
Ku Búa