Nước Mỹ Của Hillary Clinton 3.9 – Ngọn lửa ở hậu phương

3.9 – Ngọn lửa ở hậu phương
Lincoln đã nhìn nhận mối đe dọa từ phe Dân Chủ Hòa Bình. Ông ta đã gọi họ là “ngọn lửa ở hậu phương” và ông ta xem họ như một mối nguy hiểm tương tự như quân lực của phe Liên Minh miền nam. Nếu Lincoln đã bị đánh bại, phe Hòa Bình đó sẽ thống nhất với phe Liên Minh và làm theo điều lệ của họ. Sự tái đắc cử của Lincoln đã quyết định số phận của phe Dân Chủ Hòa Bình cùng với số phận của chế độ nô lệ.
Nhưng thậm chí sau sự đầu hàng của phe Liên Minh – một sự đầu hàng mà đã quyết định sự hủy diệt của chế độ nô lệ – vẫn có những nhà Dân Chủ không chịu chấp nhận kết quả đó. Một trong số họ, John Wilkes Booth, đã quyết định hành động. Booth là một người đồng cảm với phe Liên Minh từ Maryland. Trước đây Booth đã tham gia lực lượng dân quân của Đảng Dân Chủ chứng kiến buổi treo cổ của nhà chống nô lệ John Brown. Booth và các nhà Dân Chủ đã đến buổi đó với vũ khí để ngăn chặn những nhà chống đối chế độ nô lệ giải cứu Brown từ người thắt cổ.
Hai ngày sau khi tướng Lee đã đầu hàng, Lincoln đã thực hiện một bài diễn văn tại Nhà Trắng, trong đó ông ta gợi ý rằng vài người da đen nên được đi bầu. Đó là mức chịu đựng cuối cùng đối với Booth, ông ta sau đó đã tập hợp những nhà Dân Chủ cùng lý tưởng để ám sát không chỉ Tổng Thống Lincoln và còn phó tổng thống và bộ trường Bộ Ngoại Giao. Đây không khác gì một cuộc đảo chính.
Cuộc đảo chính đã thất bại. Booth đã giết Lincoln, một người đã trở thành vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị ám sát. Nhưng những người đồng phạm đã không giết chết Phó Tổng Thống Johnson hoặc Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Seward – mặc dù Seward đã bị thương rất nặng. Sau đó có một sự phẫn nộ để chống lại những đồng bọn của Booth. Booth đã bị giết trong một cuộc đấu súng với chính quyền, và 8 người đồng bọn đã bị xét xử và 4 người trong số họ đã bị treo cổ.
Như vậy, nỗ lực cuối cùng của các nhà Dân Chủ để bảo vệ chế độ nô lệ đã chấm dứt trong sự ô nhục. Nhưng các nhà Dân Chủ vẫn chưa làm xong. Họ đã lặng xuống nhưng không từ bỏ mục đích. Sau đây, như chúng ta sẽ thấy trong chương tiếp theo, các nhà Dân Chủ đã chuyển sang một mô hình đàn áp và cướp bóc ác liệt khác, một mô hình hèn hạ không kém gì chế độ nô lệ.
Hết 3.9