Nói về ĐH và Ông Fulbright

[Nói về ĐH và Ông Fulbright] Vì sao CS lại muốn xây dựng ĐH Fulbright ở Việt Nam? Fulbright có gì đặc biệt? Sau đây là những điều các bạn cần phải biết, quan trọng hay không thì tùy vào nhận thức và ý kiến riêng của mỗi người.
“Nỗi đau buồn của tôi (nếu VNCH thất thủ) không nhiều hơn gì như khi bang Arkansas thua một trận bóng với bang Texas.” — Thượng Nghị Sĩ Fulbright tuyên bố trong năm 1975 khi nhất quyết không chịu thông qua viện trợ cho VNCH, vốn được cam kết bởi chính quyền Nixon trong hiệp ước Paris trước đây.

  • Chương trình Fulbright được thành lập bởi cựu thượng nghị Mỹ William Fulbright.
  • Ông Fulbright trước đây là Chủ Tịch Ủy Bản Ngoại Giao của Thượng Viện Mỹ. Là một người có ảnh hưởng cực lớn trong bộ lập pháp của Mỹ trong các vấn đề ngoại giao và quân sự.
  • Ông là là một người phản đối chiến tranh Việt Nam tiêu biểu nhất. Có thể nói rằng quyết định không duyệt kinh phí cho VNCH là do ông đứng đầu.
  • Phe CS Việt Nam không thể nào thắng được nếu không có được sự hỗ trợ gián tiếp của ông Fulbright. Ông ta là người hùng thầm lạng chop he Bắc Việt.

Về Chương trình học bổng Fulbright:

  • Nó là một chương trình để thúc đẩy và phát triển chủ trương cánh tả.
  • Hầu hết những học giả, trong đó rất nhiều học giả Việt Nam, đều mang nhận thức cánh tả.

Vì sao CS ủng hộ ĐH Fulbright? Vì cái tên “Fulbright” là người hùng thầm lặng của CS. Bắc Việt chiến thắng, hoặc VNCH thất thủ, vì phe Dân Chủ không chịu duyệt kinh phí cho VNCH như chính quyền Nixon đã cam kết. Đây có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của chính trị Mỹ mà quốc hội lại nuốt lời cam kết và không thi hành hiệp ước quốc tế.
Tôi không chỉ trích, chỉ nói cho mọi người biết, vì mọi người cần phải biết điều này. ĐH Fulbright, trong đó, cái tên “Fulbright” là một biểu tượng phản chiến tranh Việt Nam và là một người hùng thầm lặng của phe CS.

PS: Tôi dám cá rằng đây là lần đầu tiên các bạn nghe điều này đúng không?
Từ góc nhìn tuyên truyền thì đám Dân Chủ Mỹ đã thành công trong việc xóa trắng lịch sử. Họ đã chối khéo vai trò của mình trong cuộc chiến Việt Nam. Bây giờ khi người ta nói đến cuộc chiến thì họ nói Mỹ đã bỏ rơi Việt Nam chứ không phải là Đảng Dân Chủ.
Tương tự như chế độ nô lệ, cuộc nội chiến Mỹ, chính sách tách biệt người da đen/trắng và quyền lợi dân sự. Tất cả đều do Đảng Dân Chủ. Với ĐH Fulbright ở Việt Nam thì họ đã thành công trong việc xóa trắng sự thật

Ku Búa @ Café Ku Búa