Giới thiệu cuốn Dân Chủ Ở Mỹ của Alexis De Tocqueville

Giới thiệu cuốn Dân Chủ Ở Mỹ của Alexis De Tocqueville
Những yếu tố chính của một nền dân chủ thành công là gì? Học giả chính trị của thế kỷ 19, Alexis De Tocqueville, tin rằng nhờ một phần vào những cuộc cách mạng ở Pháp và Mỹ – quyền lực của giới quý tộc đã suy giảm kể từ Thời Trung Cổ.
Alexis De Tocqueville nhớ lại những nỗ lực trong quá khứ để xây dựng nền dân chủ Pháp. Ông ta muốn có được một sự hiểu biết về những bài học tổng quát mà có thể học được từ cuộc trải nghiệm của Mỹ, và những gì ông ta cho rằng hệ thống dân chủ thành công của họ có thể dạy lại. Vì vậy, ông ta đi đến đó để khám phá hiến pháp Mỹ, hệ thống chính trị Mỹ và truyền thống Mỹ – và đã kết luận rằng nền dân chủ, sự công bằng và chính trị tất cả đều tăng cường và hỗ trợ lẫn nhau trong xã hội.
Ông ta ghi lại những khám phá của ông trong cuốn sách vào năm 1835, tên Nền Dân Chủ Ở Mỹ. Tại sao chúng ta không cân nhắc những kết luận của ông ta với sự hỗ trợ của cái bàn? Hãy tưởng tượng cái bàn đại điện cho nền dân chủ. Một cái bàn phẳng là biểu tượng cho sự “công bằng.” Một cái bàn nghiêng không hiệu quả cho lắm, cũng như một xã hội bất công tạo ra những vấn đề cho nền dân chủ. Những cái bàn có thể tích lũy nhiều thứ linh tinh, cũng như Alexis De Tocqueville tin rằng những quốc gia dân chủ làm gia tăng khả năng để những xã hội đó trở nên ham vật chất và mang tính cá nhân hơn.
Nếu những thứ linh tinh trên cái bàn đó không được kiểm soát, nó có thể sẽ tăng lên nhiều đến mức cái bàn đó không thể sử dụng được nữa – nó có thể sẽ sụp đổ dưới cân nặng của những thứ linh tinh nằm ở trên! Cũng trong cách tương tự, Alexis De Tocqueville nghĩ rằng chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa cá nhân, nếu không được kiểm soát, có thể sẽ dẫn đến sự hỗn loạn chính trị – hoặc thậm chí sự sụp đổ của chính nền dân chủ đó. Bây giờ, nếu chúng ta chia cái bàn thành những phần khác nhau để việc kiểm soát có thể được tập trung hóa, thì sẽ không có cơ hội nào để một người nào đó đơn phương kiểm soát tất cả. Cũng như – trong quan niệm của Alexis De Tocqueville –  Sự mất tập trung của chính phủ là điều tất yếu để có sự ổn định trong nền dân chủ.
Tất cả những cái chân bàn nên có chiều dài như nhau – nếu một cái chân ngắn hơn hoặc dài hơn những cái chân khác, thì sẽ có sự bất ổn. Nếu những cái chân của cái bàn đại điện cho những vùng khác nhau trong sự cai trị, thì rất dễ hiểu để thấy vì sao Tocqueville tin rằng tất cả những tiểu bang và tỉnh nên được chia sẻ quyền lực một cách công bằng. Nhưng chúng ta chưa nói đến tôn giáo. Giờ hãy làm một cái ghế dài, dính liền với cái bàn. Qua thời gian, con người sẽ trở nên khó chịu bởi vì cái ghế đó được gắn liền – họ không có đủ không gian cho cái chân hoặc cho cái lưng. Bây giờ, nếu chúng ta lấy đi cái ghế và cho phép con người tự đem cái ghế riêng của họ. Những vấn đề đó tự nhiên biến mất.
Cũng tương tự, khi nói đến tôn giáo, Tocqueville tuyên bố rằng một chính quyền với sự kết nối tôn giáo có thể đại diện cho những vấn đề trong sự xích mích tôn giáo. Ông ta kết luận rằng sự tách biệt của tôn giáo và Chính quyền (hoặc những cái ghế khỏi cái bàn) là điều cần thiết cho nền dân chủ. Nền Dân Chủ Ở Mỹ được xem là một tác phẩm khoa học chính trị và xã hội học sớm nhất. Một cuộc nghiên cứu của những lý tưởng này có thể được tìm thấy trong các bài phân tích của MACAT.
[Ku Búa @ Café Ku Búa]
Theo MACAT, Democracy in America