5 bài học từ Chiến Tranh Việt Nam

Hôm qua bài viết về di sản của Cuộc Chiến Việt Nam được dân mạng chia sẻ, ngày càng nhiều người tìm hiểu về sự dối trá của Đảng Dân Chủ và chính sách quân sự nhu nhược của họ. Sau đây là 5 bài học mà nhân loại học được từ Cuộc Chiến Việt Nam, hay chính xác hơn là sự thất bại của phe thiện trước phe tà:
Bài hc s 1: Ng nhn v hip ước quc gia — Mấy anh chị cánh tả rất thích mấy cái hiệp ước. Họ nghĩ rằng một khi phe tà ký hiệp ước thì họ sẽ làm theo. Và họ coi đó là thắng lợi về mặt chính trị.
Nhưng phe tà không suy nghĩ vậy. Trong quan niệm phe tà, mình dùng mọi thủ đoạn để thắng, nói dối cũng được. Kết quả biện minh cho thủ đoạn. Các học giả cánh hữu đã từ lâu không tin vào hiệp ước vì chỉ phe thiện làm theo, còn phe tà thì chẳng quan tâm. Phe tà nghĩ rằng hiệp ước là chiến thắng vì họ đã lừa được phe thiện. Họ coi đó là một sự nhu nhược chứ không phải là sức mạnh. Đó là tại sao các nước độc tài rất khoái hiệp ước và những người như Obama.
Chỉ nên ký hiệp ước khi có thế lực và sức mạnh ĐỂ ÉP phe tà làm theo và phe tà phải biết hậu quả của việc không tuân thủ là gì. Sau đây là vài ví dụ: 1) Hiệp ước Munich, Hitler chẳng quan tâm. 2) Hiệp ước Paris. 3) Hiệp ước của Obama với Iran. 3) Hiệp ước với Cuba.
Trường hợp duy nhất khi phe tà làm theo là họ đầu hàng hoặc bị răn đe bởi sức mạnh của phe thiện.
Bài hc s 2 — Khi phe thin và phe tà đàm phán, người chu thit luôn là phe thin. Đơn giản vì phe tà không quan tâm vì họ không có cái khái niệm gọi là đạo đức.
Bài hc s 3 — Đng cho my chính tr gia can thip và chuyn quân s, hãy đ các tướng tá làm vic đó. Một đám học giả luật nghĩ rằng họ có chuyên môn giỏi hơn những chỉ huy quân sự ở mặt trận? Thật là nực cười.
Bài hc s 4 — Đng Dân Ch thc cht không phi là đng “dân ch.” Đã từ lâu, họ đã trở thành một tổ chức thân cộng, thân độc tài. Rất nhiều nhà cộng sản và hoạt động chính trị cánh tả đã tham gia và đội ngũ Đảng Dân Chủ để phá hủy nước Mỹ từ bên trong. Ví dụ điển hình là Hillary Clinton. Cố vấn (người thầy tư tưởng) của bà ta là Saul Alinsky, một nhà cực đoan. Muốn tìm hiểu thì hãy Google ông ta.
Bài s 5 — Mun gìn gi hòa bình thì phi gìn gi “Hòa Bình Thông Qua Sc Mnh.” Vì sao? Đơn giản gì sức mạnh răn đe còn nhu nhược kích thích phe tà tấn công.
Ku Búa @ Café Ku Búa