Tỷ lệ thất nghiệp có nói dối bạn không?

Tỷ lệ thất nghiệp có nói dối bạn không?
Hiện tại bao nhiêu người Mỹ đang thất nghiệp thực sự? Liệu con số thất nghiệp có phản ánh thực tế không? Hay nó làm lơ hàng triệu người đã bỏ cuộc và không còn tìm kiếm việc làm nữa? Hãy học sự thật về tỷ lệ thất nghiệp trong clip ngắn này.
Khi bạn nghe nói rằng tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống, bạn thường nghĩ rằng nền kinh tế đang tốt đẹp hơn. Đúng không nào? Nhưng những con số đó không phải lúc nào cũng nói đầy đủ câu chuyện. Đây chính là điều nó không nói đến. Nếu một người nào đó đã trở nên quá chán nản đến mức họ đã ngừng tìm việc làm…hoặc chỉ quyết định rằng họ sẽ không đi làm nữa, thì họ sẽ không được tính là người thất nghiệp.
Cho nên, hãy tưởng tượng bạn có một thị trấn với 100 người, và 10 trong số họ đang thất nghiệp và đang tìm việc làm. Thì tỷ lệ thất nghiệp sẽ là 10%. Hợp lý không? Cho nên bây giờ tưởng tượng nếu 5 trong 10 người đó đã mệt mỏi khi tìm việc làm và đã quyết định chuyển vào tầng hầm của cha mẹ họ để sống…chính phủ bây giờ sẽ nói rằng tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 5%.
Hoan hô! Nhưng khoan đã…..cái đó đâu có hợp lý. Những người ở tầng hầm đó không còn nằm trong lực lượng lao động nữa bởi vì họ đã từ bỏ… cho nên tỷ lệ tham gia lao động cũng đã giảm nữa luôn. Đây không phải là một lý do để ăn mừng. Cho nên, trong khi tỷ lệ thất nghiệp rất quan trọng, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, một điều mà bạn có thể xem, cho thấy sự thật của câu chuyện. Bây giờ thì rõ cả rồi.
Hãy nhớ điều này lần sau bạn thấy một chính trị gia trên tin tức nói rằng tỷ lệ thất nghiệp đang trở nên tốt hơn.
[Ku Búa @ Café Ku Búa]
Theo Information Station, Is the unemployment rate lying to you?