Tiếng Tàu vs Tiếng Anh

[Tiếng Tàu vs Tiếng Anh] Nếu bạn giỏi tiếng Tàu, bạn có thể làm thuê cho doanh nghiệp Trung Quốc với lương 10-20tr. Nhưng nếu bạn giỏi tiếng Anh bạn có thể làm thuê cho bất cứ doanh nghiệp quốc tế nào, hoặc làm chủ ở bất cứ nơi đâu, và thu nhập không giới hạn.
 
Những người kêu gọi học tiếng Tàu vì cho rằng lương cao khi làm cho doanh nghiệp Tàu là những con ếch ngồi đáy giếng, biết 1 mà không biết 2, thấy trước mắt mà không thấy cái lâu dài.
 
Vì bản thân họ cũng chẳng tin vào điều đó vì họ cũng đâu thực hiện niềm tin của mình. Nếu họ không thực hiện thì chẳng có lý do gì để bạn tin.
 
Nếu tiếng Tàu thực dụng cao hơn thì Jack Ma học tiếng Anh làm gì? Niêm yết cổ phiếu ở Mỹ làm gì? Các trung tâm Anh ngữ mọc như nấm ở Trung Quốc làm gì? Đại gia Trung Quốc và quan chức gửi con cái họ sang mấy nước tiếng Anh làm gì?
 
Chính người Trung Quốc còn thừa nhận hạn chế của tiếng Tàu và tầm quan trọng của tiếng Anh. Nên chẳng có lý do gì để Việt Nam học thêm tiếng Tàu trong khi người Tàu đang ùa học tiếng Anh.
 
Còn bạn nào nói ngược lại thì thực hiện lời mình nói đi, lúc đó mới có trọng lượng. Vậy nhé?
 
Ku Búa