Dân Việt ngu tại ai?

[Dân Việt ngu tại ai?] Dân Việt Nam hiện tại đa số rất ngu. Dân trí thì vô cùng thấp, Google đã chứng minh, cái này khỏi cãi. Nhưng nguyên nhân là gì? Để coi coi.
 
Ngày xưa sau Đệ Nhị Thế Chiến có 3 nước chung số phận với Việt Nam: Đức, Hàn và Việt Nam. Cả 3 đều bị chia đôi, một bên áp dụng cơ chế thị trường tự do và đa đảng chính trị. Còn một bên áp dụng cơ chế tập trung tập thể và độc đảng chính trị. Nên nhớ là 3 dân tộc, mỗi dân tộc nói 1 thứ tiếng và có 1 nền văn hóa riêng. Nhưng kết quả thì rất khác.
 
Đông Đức thì thua kém Tây Đức về kinh tế, xã hội, thể thao và học vấn. Người Đông Đức cũng là người Đức, nói cùng thứ tiếng với người Tây Đức, vậy thì tại sao họ lại thua kém và bị cho rằng ngu ngốc hơn người Tây Đức? Sự khác biệt là gì?
 
Người Nam Hàn thì ăn đứt người Bắc Hàn về văn hóa, khoa học, thể thao và kinh tế. Họ giỏi hơn? Họ ngu hơn? Họ nói chung ngôn ngữ với người Bắc Hàn.
 
Sự khác biệt là gì? Người Tây Đức nói chung thứ tiếng và có chung văn hóa với người Đông Đức, vậy sao họ là phát triển hơn? Người Nam Hàn y chang như người Bắc Hàn, nói chung ngôn ngữ và có chung văn hóa.
 
Nên yếu tốt văn hóa để giải thích vấn đề “dân ngu” là không đúng. Tài nguyên cũng không, vì cả 2 đều y chang nhau.
 
Giờ áp dụng trường hợp Tây/Đông Đức và Bắc/Nam Hàn để trả lời câu hỏi “dân Việt ngu tại ai?” Sự khác biệt là, mượn lời Milton Friedman, “một bên không thể tồn tại nếu không có tự do, còn một bên không thể nào tồn tại nếu có tự do.”
 
[[[Share không cần hỏi]]]
Ku Búa @ Cafe Ku Búa