Quy luật 20/80 trong truyền thông và mạng xã hội

Quy luật 20/80 trong truyền thông và mạng xã hội
Là một người thường xuyên tham gia các diễn đàn chính trị, kinh tế và xã hội, tôi nhận thấy một quy luật tương tự như 20/80.
1. 20% lượng độc giả chiếm 80% lượt đọc.
2. 20% lượng độc giả chiếm 80% lượng like.
3. 20% người định hướng cho 80% người còn lại.
4. 20% nội dung định hướng 80% nội dung còn lại.
5. 20% bài viết chiếm 80% lượng truy cập.
6. 20% bài viết chiếm 80 thời gian của bạn.
7. 20% bài viết chiếm 80% thời gian đọc của bạn.
8. 20% bài viết chiếm 80% thời gian tranh luận.
9. 20% độc giả góp trực tiếp và gián tiếp 80% doanh thu quảng cáo của bạn.
10. Khi viết bài, 80% năng suất đến từ 20% thời gian. Thời gian còn lại bạn ngồi không, không làm gì hoặc làm mấy chuyện nhảm nhí.
Vậy chúng ta rút được kinh nghiệm gì từ quy luật này? Khi làm truyền thông, cũng tương tự như đầu tư cổ phiếu, mình không biết bài viết nào sẽ được lan rộng, mình chỉ biết là trong 10 bài thì trung bình 2 bài sẽ chiếm 80% lượt truy trập. Nên đừng quá bận tâm đến từng cái một mà phải suy nghĩ dài hạn. Như đầu tư cổ phiếu, mình không biết cái nào sẽ lỗ hay lãi, chỉ biết 2 trong 10 cổ phiếu của mình sẽ góp 80% lợi nhuận.
Tương tự, 20% lượng độc giả sẽ trở thành độc giả trung thành của bạn và họ sẽ chiếm đến 80% lượt truy cập. Vì vậy, bạn đừng quá bận tâm đến 80% kia không quan tâm đến bạn. Vì nếu quá quan tâm đến 80% kia thì bạn sẽ bỏ quên 20% độc giả trung thành kia, họ mới là những người mang lại giá trị cao nhất.
Còn trong cuộc sống thì 10 bạn chơi thì chỉ có 2 người là thân với bạn và họ chiếm 80% thời gian tương tác. Không chỉ ngoài đời mà còn trên mạng xã hội.
Dư luận không được định hướng bởi tất cả mà chỉ được định hướng bởi 20% con người. 80% kia đi theo 20% đó. Cho nên vai trò của bạn, nếu muốn làm truyền thông là cạnh tranh với 20% kia, chứ đừng cãi lộn với 80% kia, vì làm vậy sẽ vô ích.
Bài học rút ra là, nếu muốn phát triển lâu dài, thay vì tập trung làm hài lòng tất cả, thì hãy tập trung làm hài lòng 20% kia, vì mặc dù họ chỉ là 20% nhưng họ mang lại 80% giá trị. Hãy lấy họ làm cơ sở để phát triển.
Ku Búa @ Café Ku Búa