Con của lãnh đạo khủng bố Hồi Giáo nói sự thật

Con của lãnh đạo khủng bố Hồi Giáo nói sự thật
Sau đây là lời nói của Mosab Yousef, con của một nhà lãnh đạo của tổ chức Hamas, về vấn đề Hồi Giáo.
”Xin cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều. Trong xã hội Hồi Giáo tôi đã chứng kiến một phụ nữ gửi 5 đứa con của bà ta để chết trong một những đợt tấn công tự sát. Lần này đến lần khác. Bà ta sẽ đeo thuốc nổ lên người họ và phụ hộ họ và nói với họ hãy đi giết người Do Thái để lấy được sự tôn trọng trong xã hội của bà ta. Đây là một sự đạo đức giả.
Cha của tôi đã từ bỏ tôi bởi vì ông ta là một người đạo đức giả. Một mặt ông ta là một người cha rất thương con, nhưng khi ông ta đội chiếc mặt nạ khủng bố Hamas – một thứ mà ông ta không thể nào tồn tại nếu thiếu đi – ông ta trở thành một con quái vật,  thành một thứ gì khác. Nhưng chúng ta không thể nào lừa dối chính mình được. Có một vấn đề mang tên Hồi Giáo, Al-qaeda, Hamas, Hezbollah, Boko Haram. Tất cả đều giết người dưới danh nghĩa Allah.
Họ không giết người dưới danh nghĩa Chúa Jesus, Họ không giết người dưới danh nghĩa Jehovah, họ không giết người dưới danh nghĩa Mahavira, Phật hay Lão Tử. Họ đang giết người dưới danh nghĩa Allah. Có một vấn đề với Hồi Giáo và tôi nghĩ nhân loại cần phải chống lại sự nguy hiểm này. Bởi vì mối nguy hiểm này không chỉ nhắm đến đất nước Israel. Mối đe dọa này….. Cảm ơn, cảm ơn.
Mối đe dọa này đang chống lại sự tiến hóa của nhân loại. Người Hồi Giáo có một vấn đề và vấn đề đó chính là hệ tư tưởng của họ. Họ phải đối mặt với nó và chúng ta cần phải khuyến khích họ tham gia vào cuộc chiến công lý như tôi đang làm. Khi tổng thống Mỹ – tổng thống của thế giới tự do đứng lên và nói rằng….
Khi  vị tổng thống của thế giới tự do đứng lên và nói rằng Hồi Giáo là một tôn giáo ôn hòa, ông ta đang tạo ra cơ sở, ông ta cung cấp cái cơ sở, một cơ sở hoàn hảo để tạo ra thêm khủng bố. Khi tôi là một người Hồi Giáo, tôi thực hành Hồi Giáo trong thành phố Jerusalem, thủ đô của Israel, nơi mà người Do Thái không được tôn thờ Tại Núi Đền.
Lúc đó. Một nhóm đạo đức giả tên BDS đến và so sánh Israel với chế độ kỳ thị chủng tộc Của Nam Phi. Làm sao bạn có thể so sánh nếu tại thủ đô của người dân Do Thái, và chính chính phủ Israel không cho phép người dân Do Thái tôn thờ một cách tự do trong chính thủ đô của họ, trong đất thánh của họ vì sự tế nhị chính trị, để không phải làm tức giận người Hồi Giáo và đưa họ sự tự do đó.
Làm sao bạn có thể so sánh được?”
[Ku Búa @ Café Ku Búa]
Theo Mosab Yousef