17 ngụy biện thông dụng về Hồi Giáo

Ngụy biện về Hồi Giáo
Là một người thuyền xuyên tham gia các diễn đàn, tôi thường nghe và đọc thấy những ngụy biện của những người kém hiểu biết khi đề cập đến vấn đề Hồi Giáo. Họ sẽ dùng mọi lý do, mọi ngụy biện để tránh né vấn đề Hồi Giáo. Nhiều lúc rất mắc cười. Sau đây là những câu mà thôi thường gặp từ mọi tầng lớp và khuynh hướng chính trị.

 1. Khủng bố Hồi Giáo mới tấn công — “Chúng ta không nên nói xấu một tôn giáo vì hành động của vài người.”
 2. Khủng bố Hồi Giáo mới tấn công — “Rồi sao? Thay vì chửi bới thì bạn nên dùng ngày này để chia buồn cùng các nạn nhân đi.”
 3. Khủng bố Hồi Giáo mới tấn công — “Địt mẹ, mày nói chuyện khác đéo gì thằng cộng sản?”
 4. Khủng bố Hồi Giáo mới tấn công — “Rồi sao? Chắc đám Cộng Hòa và Trump đang hạnh phúc lắm ha?”
 5. Khủng bố Hồi Giáo mới tấn công — “Bạn biết gì về Hồi giáo mà nói?”
 6. Khủng bố Hồi Giáo mới tấn công — “Bạn đọc Con Đường Hồi Giáo chưa mà to mồm thế?”
 7. Khủng bố Hồi Giáo mới tấn công — “Hồi Giáo là một tôn giáo ôn hòa. Tôi chỉ thấy bạn là cực đoan thôi.”
 8. Khủng bố Hồi Giáo mới tấn công — “Nếu chúng ta khiêu khích thì chúng ta mắc bẩy họ rồi. Phải bình tỉnh.”
 9. Khủng bố Hồi Giáo mới tấn công — “Khủng bố có liên quan gì đến Hồi Giáo chứ?”
 10. Khủng bố Hồi Giáo mới tấn công — “Tôn giáo nào cũng vậy. Cực đoan quá cũng không tốt. Trước đây Công Giáo cũng cực đoan đấy thôi.”
 11. Khủng bố Hồi Giáo mới tấn công — “Những kẻ khủng bố đó không đại diện cho Hồi Giáo.”
 12. Khủng bố Hồi Giáo mới tấn công — “Hồi Giáo đây ác bằng Hồ Giáo.”
 13. Khủng bố Hồi Giáo mới tấn công — “Ờ ai mà không biết. Bạn nên tập trung về những vấn đề Việt Nam đi.”
 14. Khủng bố Hồi Giáo mới tấn công — “Rồi sao? Liên quan gì đến Việt Nam?”
 15. Khủng bố Hồi Giáo mới tấn công — “Bạn nói chuyện quá cực đoan.”
 16. Khủng bố Hồi Giáo mới tấn công — “Đồ kỳ thị chủng tộc.”

Ku Búa @ Cafe Ku Búa