Về vụ phim "Tấm Cám" không được chiếu ở CGV

[Về vụ phim “Tấm Cám” không được chiếu ở CGV] Nguyên nhân là vì CGV muốn tăng tỷ lệ chia doanh thu hơn 50-50. Vì sao? Họ chẳng kỳ thị gì cả. Nguyên nhân liên quan đến khối lượng tiêu thụ.
Hãy tính nháp. Giờ giá vé phim nào cũng 10đ, một suất chiếu phim Mỹ thu được 100 vé, thu 1000đ. Rạp thu về 500đ theo tỷ lệ 50-50.
Trong khi phim Việt Nam thì vì lý do nào đó ít người xem. Giá vé vẫn 10đ nhưng chỉ thu được 30 vé, thu được 300đ. Rạp ăn 150đ theo tỷ lệ 50-50.
Nghĩa là mỗi khi chiếu phim Việt thay vì phim Mỹ họ chịu chi phí cơ hội nên họ phải tăng tỷ lệ ăn chia để bù lỗ. Chẳng có gì dễ hiểu. Mô hình tương tự cũng được áp dụng với ngành bán lẻ, game, âm nhạc, bia rượu.
Nên vấn đề ở đây chẳng liên quan gì đến rạp CGV không ủng hộ phim Việt mà chính kháng giả không hài lòng với phim Việt. Không hài lòng thì không xem. Không xem thì không đủ doanh thu để rạp bù lỗ. Không đủ thì rạp phải tăng tỷ lệ ăn chia.
Chẳng liên quan gì đến CGV không ủng hộ phim Việt cả. Các nhà sản xuất phim Việt Nam thay vì phàn nàn thì hãy tự hỏi “vì sao người Việt không ủng hộ phim Việt?”
Ku Búa @ Café Ku Búa
PS: đa số phim Việt Nam làm như ****. Tựa đề thì nhảm, diễn viên thì xàm. Xứng đáng bị lỗ.