Nước Mỹ Của Hillary Clinton – Mục Lục

Lời giới thiệu: Cuốn sách này nói về quan điểm chính trị của Hillary và lịch sử của Đảng Dân Chủ. Chúng ta thường được nghe rằng Đảng Cộng Hòa là đảng kỳ thị và phân biệt chủng tộc, là đảng của người giàu. Còn Đảng Dân Chủ là đảng của người nghèo và luôn chống đối lại những bất công trong xã hội.
Nhưng sự thật là gì? Ai là người đã giải phóng người nô lệ? Ai là người đã đấu tranh để dành tự do và quyền bầu cử cho người da đen? Chính là Đảng Cộng Hòa.
Sau khi đọc cuốn sách này các bạn sẽ thay đổi quan niệm hoàn toàn và sẽ không bao giờ nhìn Đảng Dân Chủ và Hillary Clinton như trước đây nữa. — Ku Búa
 
Chương 1 – Bí ẩn mang tên Hillary & Những bí mật của Đảng Dân Chủ
Phần 1.1 – Giải mã Hillary
Phần 1.2 – Phong trào đằng sau Hillary
Phần 1.3 – Phơi bày sự giả dối
Phần 1.4 – Bảo vệ những tội phạm
Phần 1.5 – Sự giả dối lớn hơn
Phần 1.6 – Chiêu lừa đảo mới
Phần 1.7 – Hillary – Tên du côn xuất sắc
 
Chương 2 – Kẻ cướp đất, Tổng Thống Andrew Jackson đã xây dựng Đảng Dân Chủ hiện đại như thế nào
Phần 2.1 – Thương vụ Haiti
Phần 2.2 – Những trường học họ chưa bao giờ xây
Phần 2.3 – Người sáng lập bí ẩn của Đảng Dân Chủ
Phần 2.4 – Nhà Dân Chủ đầu tiên
Phần 2.5 – Từ Andrew Jackson đến Hillary
Phần 2.6 – Đổ lỗi cho Mỹ
Phần 2.7 – Người trả giá và tên cướp
Phần 2.8 – Al Capone, người đàn ông của công chúng
Phần 2.9 – Một người bạn giả vờ và một đồng minh
Phần 2.10 – Mua thấp, bán cao 
Phần 2.11 –  Các bằng chứng dần biến mất
Phần 2.12 – Hãy để ông ta thi hành nó
 
Chương 3 – Đảng phái của chế độ nô lệ
Phần 3.1 – Lời biện minh cho sự đàn áp của Đảng Dân Chủ 
Phần 3.2 – Tẩy trắng lịch sử 
Phần 3.3 – Tội lỗi của những Nhà Lập Quốc?
Phần 3.4 – Biện hộ cho chế độ nô lệ 
Phần 3.5 – Chế độ nô lệ như “một hình thức tích cực” 
Phần 3.6 – Sự đồng lõa của những nhà Dân Chủ miền bắc
Phần 3.7 – Thành quả lao động của một người
Phần 3.8 – Sự lảng tránh khéo léo
Phần 3.9 – Ngọn lửa ở hậu phương