[Infograph] – 12 cách giúp bạn chăm đọc sách

Trong một cuộc khảo sát nhỏ với 200 học viên trong các khóa học cộng đồng của Read Station, tới 99% giơ tay cho rằng chúng ta đều nên dành thời gian để đọc sách hàng ngày. Nhưng đến câu hỏi số 2: “Bao nhiêu bạn trong lớp đọc ít nhất 1 cuốn sách/ 1 tuần?”, chỉ có 1 xíu cánh tay giơ lên. Có một khoảng cách không hề nhỏ giữa thứ chúng ta nghĩ mình nên làm và việc chúng ta thực sự làm? Sau đây là 12 lời nhắc nho nhỏ để giúp bạn có thể giữ lời hứa “chăm đọc” với bản thân hơn!

Trong một cuộc khảo sát nhỏ với 200 học viên trong các khóa học cộng đồng của Read Station, tới 99% giơ tay cho rằng chúng ta đều nên dành thời gian để đọc sách hàng ngày. Nhưng đến câu hỏi số 2: “Bao nhiêu bạn trong lớp đọc ít nhất 1 cuốn sách/ 1 tuần?“, chỉ có 1 xíu cánh tay giơ lên.
Có một khoảng cách không hề nhỏ giữa thứ chúng ta nghĩ mình nên làm và việc chúng ta thực sự làm? Sau đây là 12 lời nhắc nho nhỏ để giúp bạn có thể giữ lời hứa “chăm đọc” với bản thân hơn!
P.S: Mình làm cách số 11 hàng ngày 🙂
13040934_1298579503492608_5096615430083493067_o 13029623_1298579506825941_452232586442115219_o 13063130_1298579613492597_7297736999629967579_o 13055914_1298579496825942_4356984868454212339_o 12983289_1298579620159263_452679778991095717_o 13047716_1298579616825930_2779195755653265779_o 13040888_1298585220158703_199751984311559223_o 13041129_1298585210158704_4236750220181649880_o 13063314_1298585166825375_1171772359353800684_o 12984055_1298585170158708_7298545717430612063_o 13048067_1298585173492041_8682708975562313166_o 13055689_1298585163492042_4189465780835447993_o
Theo Read Station
Design Team – Vũ Tuấn và Quang Huy