[Slide] Hồi Giáo và Phụ Nữ

Hồi Giáo và Phụ Nữ
Có bao giờ bạn hỏi vì sao Hồi Giáo luôn khinh thường phụ nữ? Vì sao các thanh niên tỵ nạn lại đi hiếp dâm phụ nữ Châu Âu? Không phải ngẫu nhiên đâu. Đó là những giá trị của Hồi Giáo, từ truyền thống xâm chiếm và lệnh của Allah và Muhammad.
Sau đây là 13 câu từ kinh thánh Quran về người phụ nữ. Xin các bạn hãy mở rộng trí óc mà nhìn vào sự thật.
13432147_834192703380912_7504751972283961177_n
 


13417616_834192610047588_8820106024259101052_n 13442385_834192720047577_2238531355917219954_n 13417469_834192813380901_5156283060888027357_n 13442207_834192840047565_5761042910576218444_n 13394163_834192850047564_592512385744343139_n 13393939_834192913380891_2412687429777511190_n 13423846_834192946714221_9198218526259714983_n 13450308_834192976714218_4534129729865467148_n 13427846_834193030047546_9211359837085783399_n 13406718_834193010047548_363585573729300930_n 13423908_834193026714213_2104873388594121154_n 13428625_834193076714208_1209885125502243442_n 13450960_834193160047533_6081054066726230948_n 13413689_834193163380866_5064625221505491121_n 13450753_834193096714206_3584941964552096084_n