Hành động từ thiện của một nhà tư bản

[Hành động từ thiện của một nhà tư bản] — Làm từ thiện thì hầu hết ai trong chúng ta cũng biết, đó là chúng ta nhịn ăn 1 đồng để tặng không cho ai đó một đồng. Chính phủ thì “làm từ thiện” bằng cách lấy một đồng của một người nào đó rồi đưa vô kho bạc, rồi trả lương cho một cán bộ, rồi số tiền còn lại sẽ được đưa vào những chương trình mà họ cho rằng sẽ đem lại an sinh xã hội.
Vậy còn những nhà tư bản không làm từ thiện như cách truyền thống thì sao? Có phải là họ không làm từ thiện? Tôi cảm thấy rất mắc cười với những nhà hoạt động xã hội hay chỉ trích ông ABC không bao giờ làm từ thiện, không bao giờ góp tiền vão những hoạt động có ích. Đó là một suy nghĩ hết sức lệch lạc và thiếu hiểu biết. Sự thật là chúng ta đã nhận rất nhiều thứ miễn phí từ giới tư bản, những doanh nhân và nhà đầu tư, mà chúng ta không hề hay biết.
Khi một sản phẩm được phát minh và đưa ra thị trường lần đầu tiên, nó rất mắc vì doanh nghiệp phải hoàn vốn đầu tư của mình. Sau khi họ đã lấy lại vốn đầu tư, họ có thể giảm giá bán xuống. Vậy ai là những người tiên phong trong việc đầu tư và tiêu thụ những hàng hóa đó. Ví dụ như TV LCD, iPhone, máy tính, xe hơi điện, vé máy bay. Ai đã là người tiên phong bỏ tiền ra để trả chi phí đầu tư để các doanh nghiệp có thể hoàn vốn, để rồi giảm giá hàng hóa đó? Chính là người giàu và giới tư bản.
Trước đây để mua được một cái điện thoại thông minh, một người phải trả $500. Nhưng bây giờ, cũng với số tiền $500 đó, chúng ta có thể mua đến 2-3 cái điện thoại thông mình. Đó là từ thiện, những nhà tư bản đã bỏ tiền đầu tư, tăng năng suất, giảm giá sản phẩm – thay vì chỉ có thể mua được một cái điện thoại như trước thì bây giờ chúng ta có thể mua được 2-3 cái. Còn không thì giá của điện thoại cũng đã giảm hơn 50%, chúng ta đã tiết kiệm hơn 50% số tiền, chúng ta đã nhận một số tiền từ thiện từ các nhà tư bản mà không hề hay biết.
Các nhà tư bản qua lòng tham và tham vọng của mình, đã bỏ tiền ra đầu tư và sáng tạo. Họ phải cạnh tranh để giảm giá sản phẩm xuống để thuyết phục nhiều người mua hàng hơn hơn. Số tiền mà họ tiết kiệm được cho chúng ta chính là số tiền từ thiện. Cho nên bạn đừng bao giờ nói một doanh nhân nào hay một doanh nghiệp nào chưa bao giờ làm từ thiện nhé.
Vậy bạn thích việc từ thiện của ai nhất: những người làm từ thiện theo định nghĩa truyền thông, chính phủ qua các chương trình an sinh xã hội, hay những nhà tư bản – những người đã tiết kiệm cho chúng ta hàng triệu hàng tỷ đồng?
Ku Búa @ CAFEKUBUA