DẸP PHẢN ĐỘNG – 10 điều chính phủ có thể làm để

[10 điều chính phủ có thể làm để dẹp phản động] Tôi đồng với nhiều bạn, Việt Nam không thể nào thay đổi từ A tới Z trong một ngày, một tháng hay một năm được. Vì Việt Nam có quá nhiều vấn đề. Riêng tôi thì luôn ủng hộ Đảng và Chính Phủ trong quá trình cải tiến và phát triển đất nước. Gần đây thì tôi để có nhiều thành phần bất đồng chính kiến. Khổ một cái là thành phần này ngày càng đông. Vậy chính phủ có thể làm gì thay vì sử dụng “quyền lực cứng?” Theo tôi thì chính phủ nên sử dụng “quyền lực mềm” để chống những thành phần gọi là “phản động.” Phương pháp này rất nhẹ, rất dễ và rất hiệu quả. Sau đây là 10 điều chính phủ Việt Nam có thể làm. Nhắc lại, tôi luôn ủng hộ Đảng và Chính Phủ trong quá trình cải tiến và phát triển đất nước.

  1. Bỏ chính sách Hộ Khẩu. Chính sách này làm hại cả cán bộ và người dân mà không được lợi gì.
  2. Điện tử hóa tất cả những thủ tục hành chính. Tại sao chúng ta vẫn sử dụng giấy chép tay trong thời đại kỹ thuật số?
  3. Thanh toán tiền phạt vi phạm giao thông bằng thẻ ngân hàng trực tiếp, bỏ quy định giam xe nếu không trình đầy đủ giấy tờ. Tiền phạt sẽ chạy vô thẳng kho bạc trung ương, hạn chế tham nhũng.
  4. Tư nhân hóa công ty điện, nước và năng lượng. Chính phủ sẽ giảm gánh nặng điều hành và người dân sẽ hưởng lợi tự sự cạnh tranh.
  5. Cổ phần hóa bệnh viện. Giá cả, lương bác sĩ và viện phí cần phải phản ánh nhu cầu của thị trường. Như vậy mới thu hút người tài. Điều này sẽ giảm chi phí quản lý cho chính phủ. Chính phủ có thể tập trung vào những việc lớn hơn.
  6. Cổ phần hóa hoặc tư nhân hóa trường học và chương trình học. Hãy để cho trường tự quyết định chương trình. Phải để cho họ cạnh tranh. Học phí cũng phải phản ánh giá trị của thầy cô, như vậy mới thu hút được người tài vào ngành sư phạm.
  7. Tư nhân hóa ngành vận tải, xe buýt. Cái này tư nhân có thể làm được và tốt hơn rất nhiều. Chính phủ không cần phải làm cái này. Những người dân địa phương biết rõ lực cung cầu sẽ làm tốt hơn nhiều.
  8. Dẹp buôn bán vỉa hè và quy hoạch kinh doanh hàng rong ở những nơi cố định. Đem lại sự văn minh cho vỉa hè, lúc đó người ta sẽ từ từ bỏ văn hóa xe máy và đi bộ nhiều hơn.
  9. Thực hiện mức thuế phẳng và cố định, ví dụ, 15%. Mấy cán bộ thuế không cần phải chạy lòng vòng thanh tra và chính phủ sẽ nhận toàn bộ số tiền thuế. Doanh nghiệp sẽ không cần thuê nhân viên kế toán để khai thuế. Cả hai bên đều có lợi.
  10. Huấn luyện nhân viên ở cơ quan hành chính nở một nụ cười.

Nhiêu đó thôi thì tôi đảm bảo chính phủ sẽ dẹp hết 90% các tổ chức phản động. Quá nhẹ, quá nhanh và quá dễ. Làm như Đà Nẵng thì phản động sẽ hết đất để sống. Nhắc lại, tôi luôn ủng hộ Đảng và Nhà Nước trong quá trình cải tiến và phát triển đất nước. 😀
Ku Búa @ Cafe Ku Búa