Từ thiện nhầm

Rất nhiều người đi làm từ thiện, thành đoàn, lũ lượt, về các vùng sâu, các bản nhỏ, chỉ tìm người nghèo và phát quà bánh áo chăn, vài chăm triệu là thường. Bà con hớn hở chờ bọn kế tiếp, vài vài trăm củ khác đi tong, bà con vẫn nghèo.
Càng từ thiện kiểu này, nghèo càng đông thêm.
Người đi làm từ thiện luôn hướng đến người nghèo, nhưng tôi nói, đó là từ thiện nhầm, các anh phải từ thiện cho người giàu nhất cái bản đó hay vùng đó.
Lũ cẩu hay biện minh là khi chưa có cần câu, tôi cứ cho họ con cá – đó là ngụy biện- ai cũng như chúng mài, đều cho con cá, thì họ cần đéo gì cần câu nữa ???
Cách từ thiện duy nhất đúng đắn, là tạo thêm công ăn việc làm, KHÔNG có con đường nào khác.
Lũ nghèo, phần đông do lười nhác, những đứa con bẩn thỉu không được tắm, ngôi nhà tồi tàn cỏ mọc ở khe tường, mảnh ruộng ko ai thèm chăm, lũ người đủ cả chân tay ngồi bó gối cả ngày hóng ra ngoài đường lớn, chứng minh rõ rệt cái lười của chúng.
Tại sao phải từ thiện cho lũ lười đến vậy, hãy cho chúng công ăn việc làm, hoặc kệ mẹ chúng đói, khi đói, đầu gối chúng sẽ bò, não chúng sẽ làm việc, chúng đéo dám bú diệu từ tinh – mơ nữa .
Người giàu nhất ở lũ chó đói đó, là người có đầu óc và chăm chỉ, cái họ cần là vốn để mở rộng đầu tư hay sản xuất, anh chị phải đến gặp họ, người giàu nhất, hỏi họ muốn mở rộng cái gì, phát triển sao, rồi cấp vốn cho họ, với cam kết họ tạo thêm vài công ăn việc làm. cứ như vậy, cái nghèo mới dứt.
Bất kì cái gì mở ra để tạo công ăn việc làm ổn định, cần nâng niu.
Và nếu lũ nghèo vẫn đéo đi làm, chỉ nằm nhà chờ phát chẩn, thì hãy kệ mẹ nó với hũ diệu đang cạn dần của nó.
Lũ bầy đàn ngu học hay đi làm từ thiện kia, chúng mày có hiểu chúng mày đang làm gì ko ??
Từ thiện kiểu ngu học, chúng mày đang giết dần họ đó. Đừng từ thiện chỉ để thỏa mãn thú – tính.
(ảnh : gầm cầu của người THTT, họ thiết kế để đéo cho lũ vô gia cư nằm )

Nguyen Quang