[Hình] 13 Động Cơ Chia Sẻ

Động cơ share của bạn là gì? 13 câu trả lời chọn-lọc

Động cơ share của bạn là gì?
13 câu trả lời chọn-lọc


1. Ngón tay to nên bấm nhầm nút share

1. Ngón tay to nên bấm nhầm nút share


2. Muốn trúng thưởng chuyến du lịch sao hỏa cho cặp đôi tour bao gồm nước uống tại địa điểm tham quan

2. Muốn trúng thưởng chuyến du lịch sao hỏa cho cặp đôi tour bao gồm nước uống tại địa điểm tham quan


3. Cười vào mũi bọn muốn trúng thưởng chuyến du lịch sao hỏa

3. Cười vào mũi bọn muốn trúng thưởng chuyến du lịch sao hỏa


4. Ủng hộ các hộ doanh nghiệp vừa và nhỏ và công nghệ cao nữa chứ (bán quần áo online)

4. Ủng hộ các hộ doanh nghiệp vừa và nhỏ và công nghệ cao nữa chứ (bán quần áo online)


5. Ảo tưởng sức mạnh

5. Ảo tưởng sức mạnh


6. Share để về sau này (không bao giờ) làm

6. Share để về sau này (không bao giờ) làm


7. Cứu chó

7. Cứu chó


8. Cứu người

8. Cứu người


9. Cứu thế giới

9. Cứu thế giới


10. Bức xúc

10. Bức xúc


11. Bức xúc với bọn bức xúc

11. Bức xúc với bọn bức xúc


12. Boss bắt share video :((

12. Boss bắt share video :((


13. Tham vọng quyền... À mà thôi, thích thì share, hỏi lắm vồn!

13. Tham vọng quyền…
À mà thôi, thích thì share, hỏi lắm vồn!


 
Nguồn: LOK