[Clip] Giáo sư kinh tế – Ngộ nhận về kinh tế

Giáo sư kinh tế – Ngộ nhận về kinh tế
Đúng hay sai? Người giàu ngày càng giàu nhưng người nghèo càng ngày cũng giàu hơn? Chủ nghĩa tư bản đã không tạo ra Cuộc đại Suy Thoái và Thế Chiến Thứ 2 đã không chấm dứt nó. Các doanh nghiệp không phải là ma quái. Không phải tất cả. Lương tối thiểu là điều tốt cho những thành niên tầng lớp trung lưu nhưng có tác hại đến những thanh niên bỏ học. Cách hiệu quả nhất để ăn cướp từ người khác là in tiền.
Đó là lý do vì sao chính phủ thích làm vậy còn bạn thì không. Nếu tất cả những thứ đó hóa ra đều là sự thật, bạn có bất ngờ không? Hãy cho chúng tôi 3 phút và chúng tôi sẽ mở mang kiến thức bạn.
[Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM]
Antony Davies, Learn Liberty