10 câu mị dân thường gặp của phe cánh tả

10 câu mị dân thường gặp của phe cánh tả
Một trong những cách để chiếm lòng cử tri nhanh nhất và hiệu quả nhất là đánh vào lòng GATO của người dân. Đây là nền tảng của phe cánh tả và những tổ chức với thành kiến quyền lực tập trung. Họ lấy lòng GATO để làm đòn bẫy. Say đâu là những câu nói quen thuộc.
 
1. Người giàu không đóng đủ số tiền thuế.
2. Tại sao con của ông giám đốc A lại học trường tư còn con của bạn lại học trường công? Thật bất công?
3. Mấy ông giám đốc dầu khí đang giàu trên sự đau khổ của người thường.
4. Mấy tay đầu cơ cổ phiếu đang làm thao túng thị trường, người bình thường không được lợi thế như họ.
5. Tại sao ông kia lại đi bệnh viện tư nhân còn bạn thì chỉ đi được bệnh viện công?
6. Hãy đánh thuế lên người giàu. Chẳng có ai tự làm giàu được cả.
7. Người giàu không tự nhiên tạo ra việc làm…..nếu không có chúng ta tiêu thụ nó.
8. Giới 1% nắm 50% tài sản của thế giới. Khoảng cách giàu nghèo chưa bao giờ lớn hơn như hiện nay.
9. Các doanh nghiệp đang bốc lột người lao động, chúng ta phải thay đổi mô hình hiện tại.
10. Cuba còn cho dân của họ hưởng giáo dục và y tế miễn phí, chẳng có lý do gì mà chúng ta không làm được điều đó.
11. Y tế, giáo dục, lương hưu, lương thất nghiệp, tiền sữa là những quyền lợi. Bất cứ ai cũng quyền được hưởng, bất chấp bạn giàu hay nghèo, bất chấp bạn đóng bao nhiêu thuế.
12. Thật bất công khi người giàu đóng thuế theo phần trăm thấp hơn người nghèo! (trong khi số tiền thì lớn gấp trăm lần, sao không nói?)
13. Tôi sẽ làm ABC miễn phí. Tôi sẽ miễn phí XXX. Miễn phí tất cả.
14. Tôi muốn sự công bằng cho tất cả.
 
Còn bạn thì sao? Bạn biết bao nhiêu câu mị dân khác?
Ku Búa @ CAFEKUBUA