Quỹ đầu tư chuyên nghiệp vs Quỹ Chỉ Số Index

Quỹ đầu tư chuyên nghiệp vs Quỹ Chỉ Số Index
8 năm trước, Warren Buffet cá cược $1triệu USD với một nhà quản lý quỹ đầu tư rằng trong dài hạn, lợi tức trung bình của các quỹ đầu tư sẽ thua mức lợi tức của quỹ chỉ số. Nghĩa là mọi nổ lực của các chuyên gia đầu tư sẽ đem lại lợi tức thấp hơn lợi tức tự nhiên của thị trường. Và một nhà đầu tư cá nhân nên bỏ tiền để đầu tư thụ động thay vì mạo hiểm đưa tiền cho các chuyên gia, vì hầu hết các chuyên gia sẽ luôn đi sau thị trường. Vậy ai đúng và ai sai?
 
Họ cá cược bằng cách như vầy. Nhà quản lý quỹ đầu tư, Ted Seides, chọn một nhóm có 5 quỹ đầu tư mạo hiểm. Còn Buffet thì chọn một quỹ ETF ăn theo chỉ số SP500 , quỹ này phản ánh sự lên xuống của thị trường nói chung. Sau 10 năm, ai có nhiều lực tức hơn là người chiến thắng.
 
Và kết quả là………
Hình: Xanh – quỹ chỉ số SP500 của Buffet, Đỏ - quỹ đầu tư mạo hiểm của Seides

Hình: Xanh – quỹ chỉ số SP500 của Buffet, Đỏ – quỹ đầu tư mạo hiểm của Seides

 
Cho đến này các nhóm quỹ đầu tư chuyên nghiệp của Ted Seides, những quỹ chuyên đầu tư mạo hiểm và chủ động, đem lại mức lợi túc 21.9%. Còn quỹ ETF ăn theo chỉ số SP500, một quỹ thụ động và không có ai lựa chọn thường xuyên – nó chỉ ăn theo chỉ số SP500 thôi, mà Buffet đã chọn thì đem lại mức cổ tức 65.7%.
 
Bài học ở đây là, một nhà đầu tư cá nhân, có xác suất thành công cao hơn nếu họ bỏ tiền đầu tư vào một quỹ chỉ số, thay vì mạo hiểm đưa tiền cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Một thực tế chúng ta nên nhớ trước khi tin các chuyên gia tài chính.
 
Ku Búa @ CAFEKUBUA