Trả Lương Theo Giờ Vs Theo Năng Suất

Trả Lương Theo Giờ Vs Theo Năng Suất
 
Vì sao những người làm công ăn lương, được trả lương theo giờ thường nghèo hoặc hiếm người nào giàu? Còn những người tự kinh doanh, tự lập, được trả lương theo năng suất thường trở nên giàu có và thành công hơn? Có phải vì họ giỏi hơn? Theo tôi quan sát và phân tích thì nguyên nhân là sau đây.
 
LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG
Những người được trả lương theo số giờ mình làm, nghĩa là làm công ăn lương –  như công nhân, nhân viên siêu thị, nhân viên văn phòng, kế toán hoặc tiến viên – thường thụ động. Đơn giản vì họ được trả lương theo số giờ mình làm việc. Họ sẽ cố tình làm chậm công việc để tối thiểu hóa công sức của mình để tối đa hóa giá trị công sức mình bỏ ra. Tại sao họ phải cố gắng trong khi tiền lương họ bị giới hạn và phụ thuộc vào số giờ họ làm chứ không dựa theo năng suất hoặc giá trị họ tạo ra? Chẳng có lý do gì để siêng năng hoặc làm việc chăm chỉ hơn. Cứ thế mà làm. Một ngày 8 tiếng rồi cuối tháng nhận lương.
 
LÀM THEO NĂNG SUẤT
Còn những người được trả lương (hoặc có thu nhập) theo năng suất hoặc theo giá trị mình tạo ra – như kinh doanh bất động sản, môi giới chứng khoán, luật sư hoặc giám đốc trả lương bằng cổ phiếu – thường năng động và sáng tạo. Đơn giản vì tiền lương của họ không lệ thuộc vào số giờ họ làm mà dựa trên tổng giá trị họ tạo ra. Nên họ sẽ tìm mọi cách để đổi mới, để sáng tạo để cải tiến quá trình làm việc để tối đa hóa năng suất và tiền lương của mình. Nếu không họ sẽ chịu thiệt.
Đó là vì sao bạn nào đang trả lương nhân viên thì hãy cân nhắc và nghĩ ra mô hình để trả lương theo năng suất. Bạn sẽ thấy sự khác biệt trong thái độ và năng suất lao động.
 
Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM