6 điểm khác biệt của người thượng, trung và hạ đẳng – đọc xong là nhìn người trúng phốc

Chỉ cần để ý một chút vào cách nói chuyện, tính cách và cách làm việc của những người xung quanh, bạn sẽ biết được họ là người như thế nào.
Người thượng đẳng sẵn sàng cho đi,
Người trung đẳng trao đổi,
Người hạ đẳng luôn yêu cầu, đòi về mình.

1_77845
Người thượng đẳng nói trí tuệ,
Người trung đẳng nói sự tình,
Người hạ đẳng nói thị phi.

2_106874
Người thượng đẳng có năng lực, không nóng nảy,
Người trung đẳng có nóng nảy, có năng lực,
Người hạ đẳng không có năng lực, có nóng nảy.
3_51351
Người thượng đẳng được người người ca ngợi,
Người trung đẳng người người không để ý đến,
Người hạ đẳng người người chê cười.

4_83511
 
Người thượng đẳng có tín niệm kiên định,
Người trung đẳng tin tưởng chính mình,
Người hạ đẳng luôn sợ hãi, hoài nghi.
5_173746
 
Người thượng đẳng làm việc phó xuất, cống hiến không đòi trả giá,
Người trung đẳng làm việc thường đắn đo, tính toán,
Người hạ đẳng làm việc tùy cảm xúc vui buồn.

6_161338
Đời người cần ghi nhớ:
Tri thức của con người là dựa vào học tập mà có, năng lực của con người dựa vào rèn luyện mà ra, cảnh giới đến từ sự tu dưỡng.

Quân tử hòa mà không cùng, tiểu nhân cùng mà không hòa.
(Ý nói: Người quân tử sống chan hòa cùng mọi người mà không kết bè phái, kẻ tiểu nhân kết bè phái mà không chân tình chan hòa.)

Cuộc đời của một người chính là quá trình thể đạo, ngộ đạo, đắc đạo.
Mệnh của người là do trời định nhưng phúc họa là do tự bản thân chiêu mời!


Theo Đại Kỷ Nguyên