Câu chuyện bó đũa và bài học cho Thành Cát Tư Hãn

Câu chuyện bó đũa và bài học cho Thành Cát Tuw Hãn
Truyện kể là hồi còn bé, sau khi Thành Cát Tư Hãn gây lộn với các anh em của mình, mẹ của ông ta liền gom mấy anh em lại và dạy họ bài học sau đây, và người ta cho rằng đây là bài học nhớ đời và dẫn đến sự thành công khét tiếng của Thành Cát Tư Hãn.
 
Mẹ ông ta đem một đống đũa đến, đưa mỗi người chiếc đũa và kêu họ hãy bẻ nó. Mọi người bẻ gãy chiếc đũa một cách dễ dàng. Sau đó, mẹ ông ta liền cột một chục chiếc đũa lại thành một bó đũa và kêu mọi người hãy thử bẻ bó đũa này. Mọi người rất nỗ lực nhưng không thể nào bẻ được.
 
Vì sao họ có thể bẻ một chiếc đũa dễ dàng nhưng lại không thể bẻ được một bó đũa? Vẫn là đũa đấy thôi. Nhưng sự khác biệt là, một chiếc đũa khi đơn độc rất yếu đuối và bất cứ ai cũng có thể bẻ gãy. Nhưng khi cột lại thành một bó đũa thì nó lại có sức mạnh khác thường. Nếu anh em Thành Cát Tư Hãn đoàn kết như bó đũa đó thì sẽ bất bại, còn nếu họ tách ra thành từng chiếc một thì bất cứ ai cũng có thể bẻ gãy họ.
 
Bài học ở đây là sự đoàn kết. Mỗi người là một chiếc đũa, rất nhỏ bé và yếu đuối, bất cứ ai cũng có thể bẻ được. Nhưng nếu mọi người gom sức thành một bó đũa, họ sẽ trở nên mạnh mẽ và bất bại. Nên sau này khi đem quân chinh phục thế giới, quân của Thành Cát Tư Hãn có kỷ luật là trong một nhóm, nếu ai bỏ chạy khi đánh trận thì cả nhóm sẽ bị giết. Trong một đại đội, nếu một tiểu đội chạy thì cả đại đội sẽ bị giết. Trong một đoàn quân, nếu một đại đội bỏ chạy thì cả đoàn quân sẽ bị giết.
 
Sự khác biệt giữa sức mạnh cá nhân và sức mạnh tập thể.
 
Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM