Giới Thiệu Về Kinh Tế Học Của Trường Phái Áo – Chương 1

[nextpage title=”Chương 1 – Giới Thiệu – Phần 1″ ]
Giới Thiệu Về Kinh Tế Học Của Trường Phái Áo

Lời mở đầu

Cuốn sách này là một cuốn giới thiệu độc giả đến với kinh tế học của Trường Phái Kinh Tế Áo. Khác với trường phái chính thống như Keynes hay Tiền Tề, Trường Phái Áo nhấn mạnh tự do cá nhân, thị trường tự do và phản đối bất cứ sự can thiệp nào của chính phủ vào thị trường. Vài lập trường khác của Trường Phái Áo là tiền tệ chuẩn vàng, giao thương tự do tuyệt đối và một chính phủ giới hạn đến mức tối thiểu. Hy vọng các bạn sẽ tìm thấy cảm hứng để tìm hiểu thêm về Kinh Tế Học của Trường Phái Áo, không phải vì các trường phái khác có vấn đề mà vì Trường Phái Áo có nhiều thứ mà các bạn ít khi nào nghe đến. — Ku Búa
 

Chương 1 – Giới Thiệu

Lịch sử của tư tưởng kinh tế học, như những ngành học khác, cho thấy một sự hỗn hợp của các hệ thống tư tưởng đã được phân chia thành nhiều trường phái lý tưởng khác nhau. Phương pháp phân loại lý tưởng này của nhiều nhà tư tưởng khác nhau chủ yếu tập trung vào những điểm tương đồng trong khi lấn át những điểm khác biệt. Các nhà kinh tế học Thuyết Trọng Nông của Pháp (Physiocrat), những người đã nổi lên trong phần cuối của thế kỷ mười tám đã đại diện cho trường phái tư tưởng kinh tế học đầu tiên. Kinh tế cổ điển, chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa xã hội đã theo sau. Trong giai đoạn sau của thế kỷ mười chín đã nổi dậy trong Tây Âu hai trường phái kinh tế học: Trường Phái Lịch Sử Đức và Trường Phái Kinh Tế Áo. Trường Phái Lịch Sử Đức muốn khám phá sự thật về kinh tế qua phương pháp nghiên cứu lịch sử kinh tế. Trong năm 1883 phương pháp thực nghiệm của họ đã trở thành mục tiêu chỉ trích của các nhà kinh tế học trường phái Áo đầu tiên, những người mà cho rằng kiến thức kinh tế đến từ sự phân tích lý thuyết chứ không phải từ việc nghiên cứu lịch sử. Trong hơn hai thập niên, Methodenstreit, hoặc sự tranh cải về phương pháp kinh tế học, là một chủ đề đã gây tranh cãi.
 
Chuyên khảo này là một nỗ lực để giải thích những ý tưởng tất yếu của Trường Phái Áo, một trường phái được bắt đầu với Carl Menger, một giáo sư của ngành kinh tế chính trị tại Đại Học Vienna từ năm 1873 đến 1903. Vào năm 1871 trong cuốn sách Nguyên Tắc Kinh Tế (Grundsatze der Volkswirtschaftslehre, Menger đã sản xuất một lý thuyết về giá trị để giải quyết một câu hỏi đã từ lâu làm các nhà kinh tế học cổ điển bối rối. Lý thuyết này là Thuyết Tương Đối Giá Trị dựa trên nguyên tắc hữu dụng cận biên. Nó bác bỏ quan niệm cổ điển rằng giá trị của một món hàng là một sự đo lường tương đối nằm trong món hàng đó. Các hàng hóa kinh tế từ đó được coi là được định giá một cách chủ quan xét theo mức độ hài lòng mà người dùng kỳ vọng sẽ đến từ việc sử dụng món hàng đó. Một phân tích kỹ lưỡng hơn của thuyết chủ quan của giá trị, một thứ sau này trở thành một nền tảng của hệ thống kinh tế Trường Phái Áo, sẽ được trình bày trong các phần sau. Nó được tiếp tục với hai học trò vĩ đại của Menger, Friedrich von Wieser và Eugen von Böhm-Bawerk, để điều chỉnh thuyết chủ quan và làm rõ những tác động của nó trong những lĩnh vực của chi phí, vốn và thuyết lãi suất.
 
Wieser đã mở rộng ”vấn đề đầu vào” của Menger, một thứ giải thích rằng giá cả của tài nguyên hoặc chi phí tài nguyên được đến từ những giá kỳ vọng của hàng hóa tiêu thụ mà các tài nguyên đã được sử dụng để sản xuất. Sự hình thành của giá trị theo đó được chứng minh là một quá trình xoay tròn, và khái niệm về giá cả, một lỗ hổng trong thuyết của Menger, đã được kết chung vào thuyết chủ quan về giá trị. ”Luật chi phí” của Wieser hoặc giáo lý của chi phí thay thế cho rằng các chi phí sản xuất một sản phẩm phản ánh sự cạnh tranh của các nhà sản xuất khác trong việc đấu giá để lấy những tài nguyên cần thiết để sản xuất. Chi phí theo Wieser chỉ là một khoản thanh toán cần thiết để thu hút tài nguyên từ người (từ việc) muốn sử dụng nó một cách tối ưu tiếp theo.
 
Đóng góp lớn của Böhm-Bawerk’s là thuyết về vốn và lãi suất của ông ta. Ông ta nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian trong quá trình kinh tế và định nghĩa vốn là yếu tố sản xuất trong quá trình sản xuất. Ý tưởng quan trọng trong phân tích của ông ta là các phương tiện ”vòng xoay” của sản xuất cho phép con người tăng năng suất lao động của mình, xét từ mặt (1) sự gia tăng trong số lượng hàng hóa có thể sản xuất mà không cần dụng cụ và (2) số lượng hàng hóa chỉ có thể sản xuất qua việc sử dụng ‘tư liệu sản xuất’ (như dụng cụ, máy móc). Lượng thời gian chờ đợi đến từ việc sử dụng các quá trình gián tiếp đã cho ông ta cơ sở để giải thích hiện tượng lãi suất. Ông ta cho rằng con người đánh giá hàng hóa hiện tại cao hơn rất nhiều so với hàng hóa trong tương lai, nếu cả hai tương đồng với nhau. Lập luận này xây dựng cơ sở để biện minh cho mức chênh lệch giữa giá bán và chi phí, sự chênh lệch mà thuộc về các nhà tư bản những người cung cấp vốn để làm ra những hàng hóa trung gian và tư liệu sản xuất. Lợi tức của họ là lãi suất cho khoảng thời gian mà tiền bạc của họ đã được sử dụng để sản xuất chứ không phải là để bốc lột công nhân, như Marx đã ngộ nhận. Vì vậy, thuyết chủ quan của giá trị đã được nới rộng để bao gồm Nguyên Tắc Ưu Đãi Thời Gian. Mặc dù thuyết Trường Phái Áo về vốn đã được sửa đổi chút ít, phần giải thích của Böhm-Bawerk về lãi suất và quá trình xoay vòng hoặc sản xuất gián tiếp đã được lưu lại thành một vị trí quan trọng trong thuyết Kinh Tế Áo trong thời hiện tại.
 
Hai triết gia hiện đại quan trọng của Trường Phái Áo là Ludwig Von Mises và Friedrich von Hayek. Mises đã thu hút được sự chú ý rộng rãi từ các nhà kinh tế khác từ thập niên 1920 với sự thách thức rằng chủ nghĩa xã hội hoàn toàn bất khả thi trong một nền kinh tế hiện đại bởi vì nó thiếu giá cả thị trường, một thứ đối ông ta là không thể thiếu để phân phối tài nguyên một cách hợp lý và tối ưu. Cả Mises và Hayek đã đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng các thuyết của Kinh Tế Áo thành một hệ thống. Sự giải thích của họ rằng sự biến động của chu kỳ kinh tế là một kết quả đến từ sự nới rộng tín dụng bất kiểm soát dưới bàn tay của chính phủ đã đóng góp thêm một phần quan trọng cho Trường Phái Áo. Chuyên môn của Hayek về vấn đề ‘kiến thức trong xã hội’ và nhu cầu quan trọng trong việc phối hợp các hành động những thành viên trong thị trường linh động đã cung cấp những hiểu biết vô cùng quan trọng trong kinh tế học. Cuốn sách này sẽ lấy rất nhiều ý tưởng từ Hayek và Mises, cùng với hai học trò của Mises, Israel Kirzner và Murray Rothbard, cả hai đều đã đóng góp rất nhiều đến sự minh bạch và xây dựng của góc nhìn Kinh Tế Trường Phái Áo.
[/nextpage]
[nextpage title=”Phần 2″ ]
Mặc dù Trường Phái Áo không còn khác biệt từ các trường phái khác trong việc chấp nhận thuyết chủ quan của giá trị, nhưng Trường Phái Áo vẫn còn nhiều cái nhìn đặc trưng không thể thiếu trong cách Trường Phái Áo tiếp cận kinh tế học, những thứ làm nó khác biệt so với các trường phái khác.
 
Một trong những đặc trưng đó là lập trường phương pháp trong cách phân tích kinh tế học. Ở trên đã đề cập đến cuốn Methodenstreit mà Menger đã bắt đầu trong năm 1883. Cách phân tích kinh tế của Trường Phái Áo được thực hiện chủ yếu trên cơ sở lý thuyết, lý luận diễn dịch; kinh nghiệm (thí nghiệm) luận chiếm rất ít trong lý thuyết Kinh Tế Áo – vì vậy nên họ luôn đối lập với Trường Phái Lịch Sử Đức. Hiện tượng kinh tế, có nguồn gốc từ môi trường xã hội, được cho là quá phức tạp và bất định bởi các nhà Kinh Tế Áo để cho phép thực hiện những cuộc phân tích dựa trên thí nghiệm mà các nhà khoa học vật lý sử dụng. Dựa theo đó, thuyết Kinh Tế Áo phản đối trên cơ sở phương pháp việc sử dụng toán học như một dụng cụ để phân tích kinh tế. Sự hiểu biết về khái niệm, chứ không phải các mối quan hệ định lượng, được xem là cơ sở có ý nghĩa duy nhất cho ngành khoa học kinh tế. Menger, cha đẻ của Trường Phái Áo, luôn nhấn mạnh phương pháp phân tích tính chất trong các bài viết của ông, cũng như những người nối nghiệp ông.
 
Điểm đặc trưng thứ hai về thuyết Trường Phái Áo là phương pháp chủ nghĩa cá nhân. Các nhà Kinh Tế Áo tin rằng hiện tượng kinh tế không phải là sự biểu hiện của bất cứ lực lượng xã hội nào hay một tổ chức đại diện nào như “xã hội.” Thay vào đó, các hiện tượng kinh tế là kết quả của những hành động cá nhân tham gia vào các hoạt động kinh tế. Tổng quá trình hoạt động kinh tế không thể nào có thể hiểu được, trừ việc phân tích những yếu tố căn bản, đó chính là các hành động của các cá nhân trong nền kinh tế.
 
Các phân tích của Trường Phái Áo sử dụng hành động con người như dữ liệu tự nhiên và các thực trạng khó khăn của con người. Các giá trị cá nhân của con người và các hành động của con người, đứng giữa các phương tiện có giới hạn bao gồm kiến thức từ nhận thức, được đặt làm trung tâm của khoa học kinh tế. Các yếu tố như sai lầm của con người, sự không chắc chắn về tương lai, và sự trôi qua của thời gian phải được đề cập đến đầy đủ. Cách phân tích này cắt bỏ những thứ phức tạp của một nền kinh tế thị trường đã phát triển và cung cấp một nền tảng hiểu biết về quá trình kinh tế bằng cách phân tích những yếu tố cần thiết của thị trường. Bất cứ chính sách gì để can thiệp vào nền kinh tế, giá cả thị trường, lợi nhuận kinh doanh và lỗ, lãi suất, lạm phát và suy trầm kinh tế cũng như suy thoái đều bị Trường Phái Áo bác bỏ. Những hiện tượng đó không phải không thể giải thích được cũng như không phải không có nguyên nhân, sẽ được trình bày trong các phần tiếp theo.
 
Cuốn sách này, như tựa đề của nó, trình bày một cái nhìn tổng quát về Kinh Tế Trường Phái Áo. Nó tập trung vào thị trường tự do hoặc nền kinh tế chủ nghĩa tư bản. Các tác phẩm của các nhà kinh tế Trường Phái Áo không thể nào được bỏ qua để thật sự hiểu về các chủ đề được đề cập đến. Các tác phẩm gốc phải được đọc lại, nhất là để có được một sự phê bình rõ ràng về những tác động nghiêm trọng của những hành động can thiệp của chính phủ trong quá trình của thị trường, một điều rất thịnh hành hiện nay. Các tác phẩm đáng đọc được cung cấp sau mỗi chương.
 
Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ được xem là một lời giới thiệu đến Kinh Tế Học Trường Phái Áo. Một người có thể trở nên áy náy khi sử dụng cụm từ ‘Kinh Tế Học Trường Phái Áo” vì nó hay làm người ta nghĩ đến một cái gì đó khác, chứ không phải là kinh tế học thật sự. Sự rối loạn của kinh tế học Keynes, các mô hình kinh tế lượng giả tạo, những kỷ lục đáng buồn về các dự đoán của các nhà kinh tế chuyên gia, những mô hình sách vở không thực tế như cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, lạm phát liên tục và nạn thất nghiệp, và sự chính trị hóa của kinh tế học đã tạo nên sự không tin tưởng về kinh tế học nói chung. Tuy nghiên, sự phân tích của Trường Phái Áo không thể bị bỏ qua nếu một ai đó muốn hiểu biết nhiều hơn về quá trình thị trường và những tác động của sự can thiệp của chính phủ. Cuốn sách này sẽ trở nên hữu dụng như một bài bổ sung trong thuyết kinh tế học hoặc một khóa học trong lịch sử tư tưởng kinh tế ở cấp đại học hoặc sau đại học.
[/nextpage]