3.400.000 và 1.500

3.400.000 và 1.500

Tác giả Samuel Smiles, ông đã thuyết giảng cho những thiếu niên nghèo không nơi nương tựa trong phòng bệnh ở thành phố Leeds, cố gắng giải thích cho họ đạo lý này: Hạnh phúc nằm trong tay ta, chúng ta phải luôn siêng năng, cần cù, tu thân dưỡng tính, tự rèn luyện mình và biết tự chủ. Điều trước tiên là phải có tính thành thật và giữ chữ tín, chính trực và có trách nhiệm. Những phẩm chất này là những yếu tố quan trọng trong việc hình thành phẩm chất và nhân cách con người.
– Năm 1871, người Nhật đã dịch cuốn TINH THẦN TỰ LỰC của SMILES và bán được 3,4 triệu bản với dân số Nhật khoảng 30 triệu. Gần 150 năm sau, bản dịch tiếng Việt cuốn TINH THẦN TỰ LỰC chỉ in 1.500 cuốn trên quy mô dân số là 90 triệu. Một nỗi buồn thăm thẳm dài hơn 150 năm.
Theo Đại tác phẩm Tinh thần tự lực và sự tự cường của Nhật Bản thời Minh Trị – GS. Nguyễn Xuân Xanh: Một trong ba cuốn sách “gối đầu giường của thanh niên Nhật” thời thời Duy Tân Minh Trị ở Nhật… hàng triệu thanh niên đã được đọc mà ngày nay rất ít người biết đến cả 3 cuốn sách này.

  1. Khuyến học” của Fukuzawa Yukichi viết từ năm 1872 đến 1876
  2. Bàn về tự do” (On Liberty) của John Stuart Mill xuất bản năm 1859, dịch sang tiếng Nhật năm 1871
  3. Tinh thần tự lực” (Self-help) của Samuel Smiles xuất bản năm 1859, dịch sang tiếng Nhật năm 1871

Theo Giáo sư Chương Thâu: Cuốn “Tinh thần tự lực” đã được cụ Phan Bội Châu chọn dịch từ bản dịch tiếng Nhật (1871) dưới tên “Tự Trợ Luận”. Cụ Phan Bội Châu bắt đầu dịch từ cuối năm 1927 do người học trò – thư ký là Quang Đạm chép tinh lại bản thảo và có chọn một số chương gửi đăng báo. Tuy nhiên đến nay, khi soạn bộ Tổng tập Phan Bội Châu thì tác giả chưa sưu tầm lại được.

Tiền bạc dồi dào, tường thành kiên cố, công trình lộng lẫy... không đủ khiến quốc gia giàu mạnh, hưng thịnh. Những phẩm chất của công dân và trình độ văn hóa, giáo dục, tư tưởng, tinh thần mới là nhân tố quyết định thành tựu của cá nhân các công dân và của các dân tộc, quốc gia đó. (Martin Luther)

Tiền bạc dồi dào, tường thành kiên cố, công trình lộng lẫy… không đủ khiến quốc gia giàu mạnh, hưng thịnh. Những phẩm chất của công dân và trình độ văn hóa, giáo dục, tư tưởng, tinh thần mới là nhân tố quyết định thành tựu của cá nhân các công dân và của các dân tộc, quốc gia đó. (Martin Luther)


Bìa cuốn sách mới "Tinh thần tự lực: Những tấm gương về phẩm hạnh và lòng kiên trì" của tác giả Samuel Smiles.

Bìa cuốn sách mới “Tinh thần tự lực: Những tấm gương về phẩm hạnh và lòng kiên trì” của tác giả Samuel Smiles.