Trường Phái Kinh Tế Áo Vs Kinh Tế Keynes

Trường Phái Kinh Tế Áo Vs Kinh Tế Keynes
Trường Phái Kinh Tế Áo rất khác với các trường phái kinh tế chính thống khác, nhưng ở đây tôi chỉ so sánh với Trường Phái Keynes. Nếu có ai hỏi tôi rằng sự khác biệt lớn nhất giữa Trường Phái Áo và Trường Phái Keynes là gì, thì tôi sẽ nói như sau.
 
Bây giờ bạn có 10 trái táo, mỗi trái trị giá 1 đồng, tổng tài sản bạn hiện giờ là 10đ. Bây giờ chính phủ in thêm 10 đồng nữa. Bạn vẫn có 10 trái táo nhưng vì lượng tiền tăng, mỗi trái giờ có giá 2đ, tổng tài sản của bạn giờ có giá trị 20đ. Nghĩa là tăng 10đ. Nghĩa là GDP của bạn đã tăng 10đ, thật tự hào.
 
Theo Trường Phái Keynes thì sự phồn vinh của bạn đã gia tăng 10đ. Quá đã. Mình không cần làm gì, chính phủ in tiền, làm tăng giá trị tài sản của mình, mình giàu hơn 10đ.
 
Trường Phái Áo liền bác bỏ sự phồn vinh giả tạo đó và nói:
“Bạn vẫn có 10 trái táo, nó tăng giá lên 2đ vì chính phủ đã phá giá đồng tiền của bạn. Họ cho bạn cảm giác rằng mình đã giàu hơn vì mình có nhiều tiền hơn. Nhưng sự thịnh vượng không phải là số lượng tiền, nó chỉ là một công cụ trao đổi hàng hóa, nó vô nghĩa. Sự thịnh vượng là số lượng hàng hóa bạn có thể trao đổi với số tiền đó. Bây giờ chính phủ đã in tiền, phá giá đồng tiền của bạn, nghĩa là tự nhiên cướp đi 10đ giá trị của bạn, vậy sao lại gọi đó là phát triển kinh tế và phồn vinh được? Đó chỉ là sự giả tạo. Nếu in tiền, tăng GDP là phát triển kinh tế thì chúng ta khỏi phải sản xuất gì cả, khỏi phải đi làm, khỏi tích lũy, cũng khỏi đầu tư. Chỉ cần ngồi không in tiền để sống. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
 
Nếu in tiền và tăng GDP là phát triển kinh tế thì Zimbabwe đã là một cường quốc, Việt Nam đã là một tiểu cường quốc và Weimar Đức đã không phải bị cai trị bởi Hitler.
 
Sự phồn vinh đó chỉ là sự giả tạo và nó phải sụp đổ. Keynes à, hảy tỉnh mộng đi. Thị trường không phải là vấn đề, chính tư duy và chính sách của ông mới là vấn đề.”
Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM
 
PS: Ku Búa đang viết/dịch một lượt bài và sách về Kinh Tế Trường Phái Áo. Đây là bài mở đầu. 😀