Đầu Cơ Forex – Phần 5.2: Lớp Học Hè – Mô Hình Giá Harmonic

Mô hình giá Harmonic

har1

Mô hình giá harmonic giúp cho người giao dịch có thể tìm những điểm bật lại của xu hướng gần đây. Mô hình này sử dụng các công cụ mà chúng ta đã học trong bài trước, đó là Fibonacci hồi lại (Fibonacci retracement) và Fibonacci mở rộng (Fibonacci extensions).

Kết hợp các công cụ tuyệt vời này để xác định các mô hình harmonic, chúng ta sẽ xác định được những vùng giá mà ở đó, xu hướng sẽ tiếp tục quay lại theo hướng cũ.

Chúng ta sẽ học về các mô hình harmonic :

o   Mô hình ABCD

o   Mô hình 3 sóng ngang (three-drive)

o   Mô hình Gartley

o   Mô hình con cua (Grab)

o   Mô hình con dơi (Bat)

o   Mô hình con bướm (Butterfly)
Đối với những người giao dịch theo trường phái harmonic, điểm quan trọng là phải đợi cho đến khi toàn bộ mô hình hoàn tất rồi mới giao dịch.

Facebook Comments