Kinh Tế Vĩ Mô

1 – Kinh Tế Vĩ Mô – Giới thiệu và lịch sử

Nói chung, kinh tế học là một ngành học về những cách các đại lý (con người, doanh nghiệp, quốc gia) sử dụng những tài nguyên khan hiếm để đáp ứng những nhu cầu không giới hạn. Kinh Tế Vĩ Mô là một nhánh trong kinh tế học liên quan đến những hệ thống kinh tế hoạt động trên quy mô lớn.

Khác với kinh tế vi mô, một nhánh tập trung vào những sự lựa chọn được thực hiện bởi những cá nhân trong nền kinh tế (những người tiêu dùng cá nhân, doanh nghiệp độc lập), Kinh Tế Vĩ Mô tập trung đến hiệu suất, cấu trúc và hành vi của nền kinh tế nói chung. Khi các nhà đầu tư nói về kinh tế vĩ mô, những cuộc đàm thoại về chính sách như tăng hay giảm lãi suất hoặc thay đổi mức thuế thường được nhắc đến.

Vài câu hỏi được đề cập bởi kinh tế vĩ mô bao gồm: điều gì tạo ra thất nghiệp? Điều gì tạo ra lạm phát? Điều gì tạo nên hoặc kích thích sự phát triển? Kinh Tế Vĩ Mô tìm cách để đo một nền kinh tế đang hoạt động thế nào, hiểu nó hoạt động ra sao, và nó có thể được cải thiện như thế nào.

Trong khi thuật ngữ ” Kinh Tế Vĩ Mô” thật ra không quá cũ (bắt đầu với Ragnar Frisch vào năm 1933), rất nhiều khái niệm chính trong Kinh Tế Vĩ Mô đã được tập trung nhiều hơn. Những đề tài như thất nghiệp, giá cả, tăng trưởng và giao thương đã được các nhà kinh tế học quan tâm đến từ ban đầu, mặc dù những nghiên cứu của họ đã trở nên tập trung hơn vào những đề tài đó vào thập niên 1990 và 2000.

Rất khó để có thể nêu tên của một nhà sáng lập ra Kinh Tế Vĩ Mô. John Maynard Keynes là một người thường được cho rằng đã phát triển những thuyết kinh tế đầu tiên mà mô tả hoặc mô hình những hành vi của nền kinh tế, những yếu tố từ những người trước đó như Adam Smith và John Stuart Mill cũng đã đề cập những vấn đề mà ngày nay chúng ta biết đến là Kinh Tế Vĩ Mô.

Mặc dù những ý tưởng của Kinh Tế Vi Mô giống như một thuyết trò chơi là điều khá quan trọng trong ngày hôm nay và những quá trình đưa ra quyết định của những cá nhân như doanh nghiệp vẫn còn là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng, những Kinh Tế Vĩ Mô đã trở thành tâm điểm trong kinh tế học – ít ra là nó được áp dụng vào trong quá tình đầu tư và các thị trường tài chính.

Facebook Comments