Triết lý kinh doanh của Việt Nam vs Thụy Sĩ

Điều khác nhau cơ bản của Người Việt Nam so với Người Thuỵ Sỹ trong kinh doanh làm họ sẽ luôn nghèo nàn manh mún!
(1) Có 3 người Thuỵ Sỹ cùng nhau thành lập một công ty làm đồng hồ, một người chuyên về máy móc, một người chuyên về mặt kính, người còn lại chuyên về dây da!
Sau khi hợp tác, 3 người họ tập trung phát triển lĩnh vực của mình, họ mong muốn thành người đứng đầu về máy đồng hồ, đứng đầu về mặt kính và đứng đầu về dây da! Họ tập trung nghiên cứu phát triển và làm tốt nhất phần việc của mình, sau cùng, họ cùng làm ra được cái đồng hồ tuyệt hảo nhất thế giới và mãi là như vậy!
(2) Có 3 người Việt Nam cùng nhau mở tiệm phở! Một người chuyên làm bánh phở, một người có nguồn thịt bò ngon, người còn lại biết nấu phở ngon!
Sau khi hợp tác, ba người này không tập trung phát triển lĩnh vực mình mà lo để ý học nghề của hai người còn lại, để mong ngày nào đó mình có thể nấu phở ngon một mình mình và hất cẳng hai người kia!
Và không bao lâu họ tách ra thành 3 tiệm phở dở ẹc so với tiệm đầu tiên vì người này học lóm thì không thể giỏi bằng hai người kia, chưa kể lĩnh vực của mình sao lãng không phát triển thì tất yếu cho ra một tiệm mới tệ hại nhất!
Vậy đó, với cá tính của mình, nếu không can đảm nhìn nhận để thay đổi, Người Việt Nam sẽ mãi mãi tuột hậu chậm phát triển, Cam và Lào có lẽ sẽ qua mặt ta không xa!

Huỳnh Phước Sang