GATO – Tiền thưởng

Nếu nói tôi chọn ra Tính Xấu tệ nhất làm Người Việt Nam thất bại, thì tôi sẽ nói đó là sự GANH ĂN TỨC Ở – GATO!
(1) GATO thể hiện rõ nét trong lúc Chia Phần! Sếp trích ra 10 triệu lợi nhuận để thưởng cho nhân viên, nếu ở Nước Ngoài, người ta chỉ quan tâm đến việc họ được 300k là xứng đáng với thành quả của họ! Còn người Việt Nam đầu tiên là xem mọi người được bao nhiêu, và hạnh phúc khi thấy mình được nhiều hơn, và đau khổ khi thấy mình được ít hơn, mà chả quan tâm đến số tiền mình được tương quan gì đến thành quả của mình!

Người Việt Nam luôn dòm phần của người khác rồi mới dòm phần của mình! Điều đó luôn gây bức xúc mâu thuẫn trong bất cứ hoạt động tập thể nào, dẫn đến người Việt Nam gần như không thể hợp tác lâu bền với nhau!
(2) GATO còn thể hiện ở những khi Miếng Bánh của người kia lớn hay nhỏ chả liên quan gì đến quyền lợi của mình, nhưng vẫn tức tối!
Họp mặt Cấp 3, chăm hăm vô soi mói người này người kia, thấy 1 thằng giàu sụ thì đa phần bọn còn lại tức tối! Mà thằng giàu thành đạt đó thì nó cũng chả làm mấy thằng còn lại nghèo đi, số tiền nó kiếm được thì cũng chả làm giảm đi số tiền bọn còn lại kiếm được, vậy mà tức làm gì? Ngược lại, nó giàu hơn thì mình còn được nhờ, vậy tức làm chi Ngu vậy??? Vậy mà vẫn tức!
Sự GATO nặng nề nhất ở đám Trí Thức, giáo sĩ tiến sư…, kỹ sư, luật sư, bác sĩ, giáo viên… mà họ lại là nhóm dẫn dắt Tri Thức xã hội!
Sự GATO làm người Việt Nam không thể phối hợp, và nặng nề hơn, nó làm họ phải luôn sống trong sự tức tối khó chịu, thấm đẫm năng lượng xấu độc hại trong cơ thể, rồi sinh bệnh tật, khổ sở!
Bỏ được Sự GATO, người Việt Nam thay đổi được 50% các vấn đề!
Để bỏ được sự GATO, chỉ tập mỗi một điều, nhưng rất khó: ĐỪNG DÒM NGÓ MIẾNG BÁNH CỦA NGƯỜI KHÁC!
Huỳnh Phước Sang