10 quy định cấm sinh viên không được làm

10 quy định cấm sinh viên không được làm
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thê nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục đại học và người khác.
 
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra. thi cử như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập. trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nẹhiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.
 
3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học; say rượu, bia khi đến lớp học.
 
4. Tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật; tham gia tệ nạn xã hội. gây rối an ninh, trật tự an toàn trong cơ sở giáo dục đại học hoặc ngoài xã hội.
 
5. Tổ chức hoặc tham gia đua xe. cổ vũ đua xe trái phép.
 
6. Tổ chức hoặc tham sia đánh bạc dưới mọi hình thức.
 
7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng ừữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ. các chất ma tuý, các loại dược phẩm., hoá chất cấm sử dụng; các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham ria, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt độns tôn giáo trong cơ sở siáo dục đại học và các hành vi vi phạm đạo đức khác.
 
8. Thành lập. tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa cơ sở giáo dục đại học khi chưa được Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học cho phép.
 
9. Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.
 
10. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
 
Cẩn thận nhé các bạn 🙂
 
Ku Búa