Mức Thuế Phẳng – Giải pháp cho ngành thuế

Mức Thuế Phẳng – Giải pháp cho ngành thuế
Hiện tại các bộ luật thuế quá rườm rà và đã trở thành một rào cản khiến các doanh nghiệp không thể phát triển được. Không những vậy, nó đã đem lại quá nhiều phiền hà cho cả cán bộ thuế và khiến chính phủ không thu được số tiền như dự định. Vậy giải pháp là gì? Đó là ‘Mức Thuế Phẳng’. Tôi sẽ nói vì sao đây là một trong những giải pháp tốt và tối ưu nhất cho cả doanh nghiệp và sở thuế.
Mức Thuế Phẳng là gì?
Đó là một mức thuế cố định, ở đây tôi xin dùng mức 15%. Nghĩa là chính phủ nên bỏ hết các bộ luật thuế, bỏ hết các thủ tục và thay thế nó bằng mức thuế 15%. Doanh nghiệp kiếm 100đ lợi nhuận, họ sẽ đóng 15% hoặc 15đ tiền thuế. Không có thủ tục gì rườm rà.
Vì sao luật thuế không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước lại phức tạp đến vậy?
— Vì các chính khách muốn bảo vệ các lợi ích nhóm. Nếu bạn chưa biết thì việc có những bộ luật thuế rườm rà là một lợi thế cho các tập đoàn. Họ có thể lợi dụng các khe hở để lách thuế, một điều mà các doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ không làm được.
— Luật thuế phức tạp cũng là cách để các chính khách đưa ra những chính sách ưu đãi các lợi ích nhóm của mình. Nó chẳng liên quan gì tới công bằng. Luật thuế phức tạp là một điều không cần thiết.
— Các cán bộ thuế muốn luật thuế phải trở nên phức tạp và khó hiểu hơn. Vì doanh nghiệp sẽ phạm sai lầm. Lúc đó họ có cái cớ để làm tiền doanh nghiệp. Đây là một hiện trang nhức đầu đang xảy ra.
Lợi ích của mức thuế phẳng là gì?
— Một doanh nhân không cần phải mất thời gian để khai thuế như hiện tại. Với mức thuế phẳng, một đứa con nít 5 tuổi cũng có thể khai thuế. 15% nhân cho lợi nhuận, quá dễ dàng. Dễ tới độ bạn có thể khai thuế bằng qua một cái email.
— Chúng ta có thể giảm số lượng cán bộ ngành thuế vì sẽ không cần họ nữa. Họ cũng sẽ không đến doanh nghiệp đòi thanh tra thuế như hiện tại. Việc áp dụng mức thuế phẳng sẽ đảm bảo công bằng cho tất cả doanh nghiệp, chứ không chỉ riêng những doanh nghiệp có quan hệ với các cán bộ thuế.
— Giảm chi phí để nuôi bộ máy quản lý thuế. Với mức thuế phẳng, doanh nghiệp sẽ chỉ cần nộp tiền thuế trực tiếp vào quỹ trung ương mà không qua bất cứ đơn vị địa phương nào. Việc dẹp bỏ bộ máy quản lý thuế sẽ tiết kiệm một số tiền không nhỏ. Thay vì có vài chục ngàn cán bộ thuế đi lòng vòng thu tiền thuế, chính phủ sẽ phân phối họ đi làm những việc có ích hơn.
— Giảm tiêu cực và tham nhũng trong ngành thuế. Vì với mức thuế phẳng doanh nghiệp sẽ ít phạm sai lầm hơn. Làm sao phạm sai lầm được với mức thuế phẳng?
Đó là giải pháp của trường phái tự do đối với vấn đề thuế. Tại sao thuế lại trở nên phức tạp đến vậy? Với một mức thuế phẳng, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.
Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM
https://www.facebook.com/cafekubua/photos/a.658678404265677.1073741827.658658857600965/802275463239303/?type=3