Tư duy GATO của người Việt và XNCH

Tư duy GATO của người Việt và XNCH
Theo tôi nhận xét thì không phải ngẫu nhiên CNXH lại được đón nhận lúc ban đầu ở Việt Nam, nhất là ở các tỉnh miền Bắc. Thuyết XNCH đánh thẳng vào lòng Ghen Ăn Tức Ở (GATO) của người Việt Nam.
Thằng nông dân nghèo kia thấy thằng kia làm ăn phát đạt hơn nó, có nhiều ruộng và tài sản hơn nó, nó đâm ra GATO. Dựa theo thuyết CNXH thì thằng kia giàu hơn nhờ bốc lột những người như nó. Nên nó đâm ra ganh ghét và tìm cách dìm hàng. Thế là lòng GATO của nó được ai kia lấy làm đòn bẫy để đạt được quyền lực chính trị.

Xã hội miền Bắc thời đó là một xã hội phong kiến, nơi đa số người là nông dân và số ít là quan chức. Còn ở miền Nam thì ruộng đồng cò bay thẳng cánh, có quá nhiều tài nguyên, nên con người không phải cực lực để có miếng ăn. Vì vậy nên họ không hoặc ít có thói GATO hơn người miền Bắc.
Một anh nông dân ốm đứng kế một thương gia mập mạp, anh ta cứ nghĩ rằng ông đó mập vì lấy bớt phần ăn của mình, mà không nghĩ rằng ông ta mập vì ông ta ăn nhiều hơn.
Nghĩ lại thất rất hợp lý. Thuyết CNXH rất hợp với tư duy GATO của dân mình.
Bạn nào muốn đọc thêm thì nên đọc cuốn “Tổ Quốc Ăn Năn” của Nguyễn Gia Kiểng.
Link: http://sachvui.com/…/to-quoc-an-nan-nguyen-gia-kieng.1401.h…
Ku Búa @ Cafe Ku Búa