Ngọc Trinh và sự định giá của thị trường

Ngọc Trinh và sự định giá của thị trường
Tôi không thích cũng không ghét Ngọc Trinh. Nhưng xét từ phía cạnh kinh tế học thì Ngọc Trinh dùng vốn tự có để đầu tư và sinh lãi. Điều đó có gì sai?
Phải công nhận là bất công. Quá bất công khi Ngọc Trinh, chỉ vì cô ta ưa nhìn, có cái mông tròn, lại được thị trường định giá ngàn đô. Còn các cử nhân thạc sĩ thị chỉ được thị trường định giá vài triệu VND.

Nhưng ai quyết định rằng cái mông tròn nhìn là muốn cửng cái người lên của Ngọc Trinh trị giá vài ngàn đô một buổi chụp hình? Ai là người quyết cái mặt baby của Ngọc Trinh trị giá vài trăm trăm triệu? Chính các bạn chứ ai? Không phải ngẫu nhiên mà Ngọc Trinh là Ngọc Trinh đâu. Các bạn thích gái đẹp, các bạn thích mông tròn, các bạn thích sự sexy. Ngọc Trinh đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đó.
Ngọc Trinh và những con hot girl kia không phải tự nhiên mà có, mà họ là những sản phẩm của thị trường và văn hóa của quốc gia sở tại.
Ku Búa