Lời thoại cuối cùng của Alexander Prokhorenko trước khi hy sinh để diệt ISIS

Sau đây là lời thoại cuối cùng của Alexander Prokhorenko trước khi hy sinh để diệt ISIS
Sĩ quan (Alexander Prokhorenko): tôi đã bị phát hiện, nhắc lại, tôi đã bị phát hiện.
Bộ Chỉ Huy: xin anh hãy lập lại và xác nhận.
 
Sĩ quan: họ đã thấy tôi rồi, họ đang bắn từ mọi nơi, tôi đã bị nhắm, yêu cầu được giải cứu ngay lập tức.
Bộ Chỉ Huy: yêu cầu giải cứu được công nhận.
 
Sĩ quan: xin hãy nhanh lên vì tôi còn rất ít đạn, họ đang ở khắp nơi, tôi không thể bắn trả lâu được.
Bộ Chỉ Huy: đã xác nhận, hãy tiếp tục đánh trả và giữ vị trí, hãy đến một nơi an toàn, hỗ trợ từ không quân đang giám sát, xin hãy đưa tọa đồ.
 
Sĩ quan: tọa đồ là _____ (nghe không rõ)
Bộ Chỉ Huy: bộ chỉ huy lập lại tọa đồ, nghe không rõ, hãy xác nhận lại.
 
Sĩ quan: đã xác nhận, xin hãy nhanh lên, tôi sắp hết đạn, họ đang bao vây tôi, bọn khốn nạn.
Bộ Chỉ Huy: 12 phút cho đến giải cứu, hãy đến điểm an toàn, tôi nhắc lại hãy đến điểm an toàn.
 
Sĩ quan: họ rất gần, tôi đang bị bao vây, đây có thể là điểm cuối cùng, hãy nói với gia đình tôi rằng tôi yêu họ rất nhiều.
Bộ Chỉ Huy:hãy trở về đường xanh, tiếp tục bắn trả, hỗ trợ đang đến, sau đó là không quân.
 
Sĩ quan: không được, tôi đang bị bao vây, có quá nhiều thằng khốn này.
Bộ Chỉ Huy: 10 phút thôi, hãy trở về làn xanh.
 
Sĩ quan: tôi không thể, họ đã bao vây tôi và đang áp gần, xin hãy nhanh lên.
Bộ Chỉ Huy: hãy đến làn xanh, nhắc lại, hãy di chuyển đến làn xanh.
 
Sĩ quan: họ đang ở ngoài kìa, tôi đang bị bao vây, họ đang ở ngoài, tôi không muốn họ lấy tôi và diễu hành tôi, hãy tiến hành không kích, họ sẽ làm trò cười với tôi và quân phục này. Tôi muốn chết với danh dự và kéo theo đám khốn này. Đây là điều ước cuối cùng của tôi, hãy ra lệnh cho không kích, trước sau gì họ cũng sẽ giết tôi thôi.
Bộ Chỉ Huy: xin hãy nhắc lại yêu cầu của anh.
 
Sĩ quan: họ đang ở ngoài, đây là hết rồi chỉ huy à, cảm ơn anh, hãy nói với gia đình tôi và đất nước tôi rằng tôi yêu họ. Hãy nói rằng tôi rất can đảm và đã chiến đấu cho đến khi không thể nào tiếp tục được nữa. Xin hãy chăm sóc gia đình tôi, trả thù cái chết của tôi, vĩnh biệt chỉ huy, hãy nói với gia đình tôi rằng tôi yêu họ.
Bộ Chỉ Huy: không ý kiến, hãy ra lệnh cho không kích.
Ku Búa dịch từ phiên bản tiếng Anh, từ truyền thông nga. Cảm ơn sự hy sinh của anh Alexander Prokhorenko trong cuộc chiến này.
Theo WorldinWar