Lãi suất thấp có tốt không?

Lãi suất thấp có tốt không?
Lãi suất vay thế chấp đang ở mức thấp trong lịch sử và đã như thế trong một thời gian dài. Lãi suất thấp rất tốt cho người vay vì điều đó có nghĩa là họ phải trả giá để vay vốn ít hơn. Nhưng lãi suất thấp cũng có tác hại đến người tiết kiệm bởi vì nó nghĩa là họ sẽ kiếm được ít thu nhập từ tiền tiết kiệm của họ hơn.
Cũng tương tự, lãi suất cao có tác hại đến người vay bởi vì nó có nghĩa là họ phải trả giá cao hơn để vay tiền. Tuy nhiên, lãi suất cao là điều tốt cho người tiết kiệm bởi vì nó có nghĩa là họ sẽ kiếm được nhiều lãi từ tiền tiết kiệm của họ hơn. Trong năm 1972, lãi suất vay thế chấp ở mức 7 phần trăm và một gia đình Mỹ bình quân có số nợ chiếm 76 phần trăm thu nhập của mình. Lãi suất vay thế chấp đã tăng cho đến năm 1981 và sau đó giảm lại.
Khi lãi suất vay thế chấp tăng, người ta vay tiền ít hơn. Và khi lãi suất vay thế chấp giảm, họ vay tiền nhiều hơn. Ngày nay, lãi suất vay thế chấp đang ở mức phân nửa so những năm 1970, điều này cho phép các hộ gia đinh vay gấp 2 lần số tiền họ có thể vay trước đó.
Vài người cho rằng chúng ta cần lãi suất thấp để khuyến khích tiêu dùng. Nhưng, lãi suất thấp không chỉ khuyến khích con người tiêu nhiều hơn. Nó cũng khuyến khích con người tiêu nhiều tiền ngay bây giờ để đổi lại việc phải tiêu ít hơn trong tương lai. Vì số tiền vay phải được trả lại, những số tiền tiêu thêm trong ngày hôm nay sẽ bị cân đối bởi số tiền tiêu trong tương lai khi con người phải trả lại tiền vay. Cũng tương tự, lãi suất cao không chỉ khuyến khích con người tiêu ít hơn. Nó cũng khuyến khích con người tiêu ít hơn vào hiện tại để trao đổi cho những chi tiêu nhiều hơn trong tương lai. Vậy thì mức lãi suất tối ưu là gì?
Câu trả lời là mức lãi suất được quyết định bởi thị trường tự do. Lãi suất của thị trường tự do là mức chúng có được khi Ngân Hàng Trung Ương không can thiệp vào thị trường tài chính. Những người vay nợ cá nhân và người tiết kiệm am hiểu tốt hơn Ngân Hàng Trung Ương rằng họ nên giảm chi tiêu trong tương lai để đổi cho chi tiêu trong hiện tại HOẶC họ có nên đổi chi tiêu trong hiện tại để tiêu nhiều hơn trong tương lai.
Khi Ngân Hàng Trung Ương quản lý chủ động mức lãi suất, nó thay thế những phán xét của con người về những quyết định tối ưu của họ bằng những gì Ngân Hàng Trung Ương cho rằng là tốt nhất. Bài học ở đây là việc vay tiền và tiết kiệm thực ra là việc quyết định có nên tiêu thụ nhiều hơn ngay bây giờ và ít hơn trong tương lai hoặc nhiều hơn trong tương lai và ít hơn trong hiện tại. Và những quyết định này tốt nhất nên được thực hiện bởi những cá nhân.
Anthony Davies, Are Low Interest Rates Good?, Learn Liberty
Dịch: Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM