Bầu Cử Phổ Thông vs Đại Cử Tri Đoàn

Bầu Cử Phổ Thông vs Đại Cử Tri Đoàn
Hiện nay, có một sự nỗ lực được tổ chức chặt chẽ và trong âm thầm nhằm khiến cho Hệ Thống Đại Cử Tri Đoàn trở nên vô dụng. Nó được gọi là Bầu Cử Phổ Thông Quốc Gia, và nó sẽ biến cuộc bầu cử Tổng Thống của chúng ta trở thành một cuộc chơi của số đông. Điều này liệu có tác động tích cực hay tiêu cực? Nhà văn, luật sư và một chuyên gia về Đại Cử Tri Đoàn, Tara Ross giải thích như sau.
Trong tất cả các cuộc bầu cử tổng thống, chỉ có một câu hỏi quan trọng: Ứng cử viên nào sẽ có đủ 270 phiếu cần thiết để lấy Đại Cử Tri Đoàn?
Các nhà lập quốc của chúng ta đã lo sợ sự độc tài của đám đông đến độ họ đã bác bỏ cái ý tưởng của một cuộc bầu cử trực tiếp cho chức vụ Tổng Thống. Đó là tại sao họ đã tạo ra Đại Cử Tri Đoàn. Hơn hai thế kỷ qua nó đã khuyến khích xự xây dựng liên minh, đã đưa tiếng nói cho cả tiểu bang lớn và tiểu bang nhỏ, và giới hạn gian lận trong bầu cử.
Nhưng không may, bây giờ có một nỗ lực được hỗ trợ tài chính mạnh, âm thầm hoạt động để dẹp bỏ Đại Cử Tri Đoàn. Nó gọi là Cuộc Bầu Cử Phổ Thông Quốc Gia (National Popular Vote hoặc NPV), và nó muốn làm cái việc mà những nhà sáng lập đã bác bỏ: giao chức vự Tổng Thống cho một người nào có được số phiếu bầu nhiều nhất trên toàn quốc.
Cho dù bạn đồng ý với mục đích này, rất khó để có thể đồng ý với phương pháp của nó. Thay vì thay đổi Hiến Pháp, một điều họ không thể nào làm được, phong trào NPV đã lên kế hoạch đi đường vòng.
Đây là điều NPV đang làm: nó yêu cầu các tiểu bang phải ký một hợp đồng để đưa các Đại Cư Tri trong cuộc bầu cử tổng thống đến người thắng cuộc trong cuộc bầu cử Phổ Thống Toàn Quốc thay vì người thắng cuộc trong cuộc bầu cử Phổ Thông Tiểu Bang.
Điều đó có nghĩa là gì trong thực tế? Nó nghĩa là nếu NPV đã được thực hiện trong năm 2004, để ví dụ, khi George W. Bush đã thắng cuộc bầu cử phổ thông toàn quốc, những Đại Cử Tri Đoàn của bang California đã thuộc về Bush, cho dù John Kerry đã thắng cuộc bầu cử phổ thông trong bang đó bằng 1.2 triệu phiếu!
Bạn có thể tưởng tượng một California thống trị bởi Đảng Dân Chủ giao Đại Cử Tri của họ trong ôn hòa cho một ứng cử viên Cộng Hòa không?
Một vấn đề nữa với kế hoạch của NPV là nó sẽ cướp đi chủ quyền của các tiểu bang. Một lợi ích quan trọng của hệ thống Đại Cử Tri Đoàn là nó vô tập trung hóa sự kiểm soát bầu cử. Hiện tại, một cuộc bầu cử tổng thống thực ra là 51 cuộc bầu cử riêng biệt: một ở tất cả 50 tiểu bang và một ở Washington D.C.
51 quá trình bầu cử này tồn tại, song song với nhau, trong ôn hòa. Họ không được — và không thể — can thiệp với nhau.
Luật bầu cử của bang California chỉ áp dụng với California và quyết định Đại Cử Tri của bang đó. Cho nên một phiếu bầu ở bang Texas không thể nào thay đổi danh tính của một Đại Cử Tri của California.
NPV sẽ phá vỡ sự cân đối này. Nó sẽ khiến tất cả những người bầu cử vào một khuôn bầu cử quốc gia. Vì vậy, một phiếu bầu ở bang Texas sẽ luôn luôn ảnh hưởng đến kết quả ở California. Và sự tồn tại của một luật bầu cử khác ở bang Texas sẽ luôn có cơ hội để ảnh hưởng một người đi bầu một cách không công bằng ở California.
Tại sao?
Bởi vì luật bầu cử tiểu bang có thể khác nhau rất nhiều. Các tiểu bang có luật khác nhau về việc bỏ phiếu sớm, đăng ký để bầu, và điều kiện ứng cử. Họ có những chính sách khác nhau liên quan đến việc bầu cử của những người phạm tội. Họ cũng có những quy tắc khác nhau về việc tái đếm phiếu bầu.
Mỗi và tất cả những sự khác biệt đó là một cơ hội cho một ai đó, ở nơi nào đó để khởi kiện cho rằng người đó bị đối xử không công bằng.
Tại sao một cử tri ở New York lại có nhiều hoặc ít thời gian để bầu sớm hơn một cử tri ở Florida? Tại sao một phiếu có vết bấm không rõ lại được đếm ở Florida, nhưng lại không được đếm ở Ohio? Danh sách cho các khiếu nạn sẽ là vô tận.
Và hãy nghĩ đến những cơ hội cho việc gian lận bầu cử nếu NPV thành công. Hiện tại, một nỗ lực để cướp một cuộc bầu cử Tổng Thống yêu cầu phiếu bầu giả mạo phải hiện diện hoặc phiếu bầu thật phải biến mất ở tiểu bang cần thiết hoặc sự kết hợp cần thiết, một điều mà rất khó để dự đoán. Nhưng với mô hình kết quả phổ thông NPV, gian lận bầu cử ở bất cứ nơi đầu cũng có thể thay đổi kết quả bầu cử. Người gian lận không cần phải dự đoán tiểu bang nào cần được gian lận; chỉ cần tăng thêm hoặc trừ đi những phiếu bầu mà người đó cần — hoặc không muốn — bất cứ nơi đâu bạn cũng có thể gian lận được với cách đó.
Và cuối cùng, nếu NPV được sử dụng, và việc thắng cử chỉ là việc lấy đa số phiếu bầu, một ứng cử viên có thể chỉ tập trung hết nỗ lực của mình vào những thành phố lớn nhất, hoặc những tiểu bang lớn nhất. Chúng ta có thể thấy sự chấm dứt của việc các ứng cử viên Tổng Thống quan tâm về những nhu cầu và lo ngại của người dân ở những bang nhỏ hoặc sống ngoài các thành phố lớn.
Đây là lý do vì sao những điều này lại trở nên đáng lo ngại: phong trào NPV đang thành công hơn phân nửa.
Hợp đồng của NPV sẽ có hiệu lực khi các tiểu bang với tổng cộng 270 Đại Cử Tri Đoàn đã ký và tham gia. Đến hôm nay, NPV đã có sự ủng hộ của 10 tiểu bang cùng với Washington DC. Cộng lại là 165 Đại Cử Tri Đoàn, chỉ cần 105 nữa thôi là thành công.
Thời điểm đã đến để ngăn chặn phong trào này nhằm phá vỡ phương pháp bầu chọn Tổng Thống Mỹ, một điều sẽ thay đổi nước Mỹ một cách tiêu cực. Những người đằng sau phong trào NPV nghĩ rằng họ khôn ngoan hơn tất cả các thế hệ người Mỹ đã đi trước họ.
Không, họ chẳng khôn ngoan hơn chút nào.
Tôi là Tara Ross cho Đại Học Prager.
Tara Ross, The Popular Vote Vs. The Electoral College, Prager University
Dịch bởi: Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM