Nếu tiền BHXH dùng để bỏ vào sổ tiết kiệm

Nếu tiền BHXH dùng để bỏ vào sổ tiết kiệm
Trước đây tôi đã có một bài tính rằng nếu người lao động bỏ tiền Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) của mình vào cổ phiếu thì sau 20 năm họ sẽ có số tiền gấp 4 lần nếu bỏ vào quỹ BHXH. Vậy thì không công bằng cho lắm. Vì cổ phiếu hơi mạo hiểm vào lên xuống theo chu kỳ. Tôi đồng ý.
Nhưng người lao động vẫn có thể lấy tiền BHXH đó bỏ vào sổ tiết kiệm ngân hàng với lãi suất huy động. Tiền này sẽ đứng tên họ và sẽ là của họ. Còn nếu để vô BHXH thì họ không biết mình chính xác mình đã bỏ bao nhiêu và hưởng lợi bao nhiêu.
Sau đây là phép tính.
Lương 4,000,000 VND
Mức BHXH: 26% của lương (doanh nghiệp đóng 18%, người lao động đóng 8%) —- 26% x 4,000,000 = 1,040,000 VND
Nếu bỏ vô quỹ BHXH cho 20 năm
1,040,000 x 12 tháng x 20 năm = 249,600,000 VND
Vấn đề: lạm phát mỗi năm là 10%. Số 249tr đó trong 20 năm sẽ trở thành vô giá trị.
NẾU BỎ VÔ sổ tiết kiệm – lãi suất 6%
Bỏ tiền BHXH vào sổ tiết kiệm ngân hàng, tài khoản tên mình, không cho rút trước kỳ hạn.
Lãi suất tiết kiệm hiện tại: 6%/năm
(Tính dùng máy tính tài chính)
Số lần đóng: 20 năm x 12 tháng (N) = 240 lần
Số tiền mỗi lần đóng: 4,000,000 x 26% (PMT) = -1,040,000 VND
Mức gia tăng: 6%, 6/12 tháng = 1 (I/Y)
N = 240, IY = 6/12, PMT = -1,040,000
FV = giá trị tương lai sau 240 lần (20 năm) là: ……… 480,522,531 VND
Sau 20 năm bỏ tiền vào sổ tiết kiệm, người lao động với mức lương 4tr/tháng sẽ được 480,522,531 VND. Dù thấp hơn nếu đầu tư cổ phiếu, nhưng vẫn ăn đứt 249tr của tiền BHXH.
Bạn chọn cái nào?
Vào đây để xem bài “NẾU tiền bỏ vô BHXH dùng để đầu tư cổ phiếu”
Ku Búa @ CAFEKUBUA
https://www.facebook.com/cafekubua/photos/a.658678404265677.1073741827.658658857600965/794863577313825/?type=3