Ngộ nhận về chỉ số thất nghiệp

Ngộ nhận về chỉ số thất nghiệp
Nói về chỉ số thất nghiệp, muốn hiểu cách tính chỉ số thất nghiệp phải hiểu:
1. Cách lấy thống kê.
2. Định nghĩa “thất nghiệp”.
Thời Bill Clinton, đã có một điều chỉnh về cách tỉnh chỉ số thất nghiệp với hai khái niệm trên được sửa đổi, hệ quả là giảm chỉ số thất nghiệp trên giấy tờ (nhưng thực tế thì chả thay đổi được gì).
Họ đã giảm như thế nào?
Đầu tiên, cách lấy thống kê rất có vấn đề, họ qua 3 bước lấy thống kê. Họ tính tất cả người dân rồi trừ đi thành phần quá già (trên 65 tuổi, thường là về hưu) hay quá nhỏ, thành phần đi lính….
Trong thành phần còn lại, họ lại trừ tiếp SỐ NGƯỜI KHÔNG CHỊU ĐI XIN VIỆC TRONG MỘT THỜI GIAN NHẤT ĐỊNH dù họ khỏe mạnh, trong độ tuổi lao động…
Trong cái thành phần còn lại tiếp, họ mới lấy số người thỏa mãn đăng kí xin việc mà không có việc, gọi nhóm người đó là “thất nghiệp” theo định nghĩa thất nghiệp của họ.
Thứ hai, định nghĩa “thất nghiệp” có đến 6 cái cơ bản khác nhau từ U1 đến U6, nó khác nhau vì bổ sung thêm nhiều thành phần như làm việc bán thời gian…Trong đó U6 là đầy đủ nhất và người hiểu biết, giới làm ăn thường lấy con số này. Nhưng truyền thông chỉ thông báo con số chính thức là U3.
Nói hai vấn đề trên để một số người bên dưới bình luận mà không hiểu cái gì nghe một ý kiến khác và thật.
Các con số thống kê không bao giờ nói láo, quan trọng là bạn có hiểu các con số đó không? Không thiếu gì các con số có những định nghĩa tương tự nhưng cách lấy, tính lại khác nhau. Đó là thủ đoạn chính trị, nó không chỉ xảy ra ở các chế độ độc tài, nhưng chỉ bịp được người dân chứ không bịp được giới làm ăn.
Còn một việc nữa, thay vì yêu cầu chứng minh những kiến thức, há miệng chờ sung rụng hãy vận động, kiểm tra những kiến thức. Đừng đưa bất cứ tờ báo vớ vẩn nào. Hãy tự đọc các con số, định nghĩa chính thức.
Thịnh Phạm
 
https://www.facebook.com/cafekubua/photos/p.788636237936559/788636237936559/?type=3