Lượng tiền tệ và sự gia tăng của cổ phiếu

Lượng tiền tệ và sự gia tăng của cổ phiếu
 
Một trong những yếu tố chính, nếu không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho cổ phiếu tăng giá trong dài hạn là lạm phát – sự gia tăng của số lượng tiền trong nền kinh tế.
 
Rất nhiều người nghĩ rằng cổ phiếu tăng trong dài hạn là vì phát triển kinh tế. Điều này hoàn toàn chưa đúng, nếu không phải chỉ là một ngộ nhận. Nếu kinh tế tăng trưởng mà số lượng tiền không tăng thì giá cổ phiếu sẽ đứng yên hoặc giảm. Vì số lượng tiền cố định chạy mua số lượng cổ phiếu gia tăng.
 
Sau khủng hoảng tài chính 2008-2009 chính quyền Obama đã áp dụng thuyết kinh tế Keynesian: 1) gia tăng tiêu thụ chính phủ bằng cách vay nợ 2) In tiền – tăng số lượng tiền trong nền kinh tế qua hệ thống ngân hàng trung ương.
 
Khi số lượng tiền tăng đột biến và không ngừng, trong khi đó số lượng cổ phiếu vẫn vậy và tăng chậm. Thì cổ phiếu được đẩy lên dù nền kinh tế không phát triển.
 
1-Monetary-Base-vs-SPX (1)

Trong hình: số lượng tiền so với chỉ số SP500 Nguồn của hình: Acting-man.com

– Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM
https://www.facebook.com/cafekubua/photos/a.658678404265677.1073741827.658658857600965/788592547940928/?type=3