Bernie Sanders và sự quyến rũ của CNXH

Bernie Sanders và sự quyến rũ của CNXH
“Đại học miễn phí. Y tế miễn phí. Tăng thuế lên người giàu để chia sự thịnh vượng cho người nghèo. Tất cả chúng ta đều bình đẳng. Các doanh nghiệp quá tham lam.”
Đọc những câu trên các bạn nghĩ đến cái gì? Một thiên đường, một nơi mà mọi thứ đều miễn phí. Một nơi mà ai cũng như ai…….. Hình như có gì đó không đúng thì phải?
Cũng như hầu hết tất cả mọi người. Tôi cũng muốn đại học miễn phí. Tôi cũng muốn y tế miễn phí. Tôi cũng muốn lương mình thật cao. Tôi cũng muốn hưởng thụ mà khỏi cần đi làm. Nhưng đó là một suy nghĩ hoang tưởng.
Hiện tượng Bernie Sanders, một người công khai gọi mình là một người CNXH, và những chính sách CNXH ông đưa ra đã nói lên ít nhiều về sự thay đổi trong tinh thần của người Mỹ, nhất là người trẻ. Đa số các bạn trẻ khi học ở trường đã bị nhồi nhét những kiến thức thiên tả bởi những giáo viên và giáo sư vẫn còn mơ mộng mà không chịu sống thực tế.
Khi ông Bernie Sanders nói rằng sẽ miễn phí tất cả, ý của ông ta là gì? Mọi người sẽ được hưởng mọi thứ như đã hứa và không phải tốn một xu nào? Không hề. Miễn phí ở đây nghĩa là gì? Nó nghĩa là ông ta sẽ lấy tiền từ người khác để đưa cho người khác và gọi đó là quyền lợi. Miễn  phí ở đây là ông ta sẽ đánh thuế cao những người đi làm để chia bớt cho những người không đi làm. Miễn phí ở đây là ông ta sẽ vay nợ từ người khác để đưa cho người khác vì mục đích bình đẳng cao cả.
Hãy nhìn bài học của Trung Quốc, Nga, Việt Nam, Cuba,  Bắc Hàn và mới đây là Venezuela — những nơi đã áp dụng lý thuyết CNXH và thất bại. CNXH rất lý tưởng, rất quyến rũ vã rất khó cưỡng lại. Vì nó đánh vào tâm lý và nhu cầu cơ bản của mọi người — làm ít mà hưởng nhiều. Đa số người trẻ đã sinh sau thời sụp đổ của Liên Xô nên đã không biết và hiểu gì về cái gọi là thiên đường CNXH, nơi mọi thứ đều có cho mọi người, nơi mọi người đều được hưởng theo nhu cầu và làm theo năng suất. Bài học về sự thất bại của thuyết CNXH đến giờ vẫn còn mơ hồ vì sự thất bại của người lớn trong việc giáo dục người trẻ.
Một điều lạ nữa là những người, những nạn nhân của lý thuyết CNXH dù đã sống qua và chạy trốn khỏi lý thuyết đó nhuwng khi nghe một người khác hứa hẹn những thứ tương tự, họ vẫn bị quyến rũ.
Vấn đề với ông Bernie Sanders chính là, để mượn lời của bà Margaret Thatcher, đến một lúc nào đó ông ta sẽ tiêu hết tiền của người khác.
Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM
https://www.facebook.com/cafekubua/photos/a.658678404265677.1073741827.658658857600965/785880574878792/?type=3