Thiên Chúa vs Chủ Nghĩa Vô Thần: Bên Nào Hợp Lý Hơn?

Thiên Chúa vs Chủ Nghĩa Vô Thần: Bên Nào Hợp Lý Hơn?
Niềm tin vào Thiên Chúa, đối với những người vô thần, là bất hợp lý, phi logic và ngớ ngẩn. Họ cho rằng niềm tin rằng vũ trụ được tạo ra bởi chính nó, mới là thông minh, hợp lý, và được dựa trên khoa học. Điều này thật sai lầm. Không gì có thể tạo ra chính nó. Tất cả mọi thứ đều có nguyên nhân – bao gồm cả vũ trụ. Nguyên nhân đó, Peter Kreeft, giáo sư triết học tại Boston College – cho rằng chính là Thiên Chúa, “Đấng di chuyển không cần cử động.” Đức tin vào Thiên Chúa, như Kreeft cho thấy, hợp lý hơn nhiều so với việc không có niềm tin vào thứ gì cả. Logic, khoa học và lý lẽ, ủng hộ Đức Chúa Trời. Chủ nghĩa vô thần, như bạn được thấy, thì lại chìm ngập trong đức tin mù quáng hơn là niềm tin.
Tin vào Đức Chúa Trời có Hợp lý không?
Nhiều người nghĩ rằng đức tin và lý trí là đối lập; Rằng niềm tin vào Thiên Chúa và suy luận logic chắc chắn giống như dầu và nước. Họ đã lầm. Đức tin vào Thiên Chúa hợp lý hơn nhiều so với chủ nghĩa vô thần.
Logic cho ta thấy rằng có tồn tại một Đức Chúa Trời. Nếu bạn nhìn vào vũ trụ với giác quan thông thường và một tâm trí rộng mở, bạn sẽ thấy rằng nó có đầy các dấu tay của Chúa.
Một nơi thích hợp để bắt đầu cho những lý lẽ của Thomas Aquinas, nhà triết học và thần học vĩ đại thế kỷ 13.
Lý lẽ bắt đầu với những nhận định không mấy sửng sốt, rằng mọi thứ chuyển động. Nhưng không có gì chuyển động mà không có lý do. Một cái gì đó hẳn đã tạo ra cử động đó. Và bất cứ điều gì tạo ra điều đó, phải được tạo ra bởi một cái gì đó khác, và cứ tiếp tục như thế. Nhưng chuỗi nhân quả này không thể đi ngược mãi mãi. Nó phải có một sự khởi đầu. Hẳn phải có một kẻ không di chuyển để khởi đầu tất cả những chuyển động trong vũ trụ: một domino đầu tiên để bắt đầu toàn bộ chuỗi chuyển động, vì vật chất đơn thuần chẳng bao giờ tự di chuyển được.
Một lập luận phản đối hiện đại với lập luận này là một số vật chuyển động trong cơ học lượng tử – phân rã phóng xạ, ví dụ – không có nguyên nhân rõ rệt, nhưng khoan. Chỉ vì các nhà khoa học không thấy nguyên nhân, không có nghĩa là không có nguyên nhân. Nó chỉ có nghĩa là khoa học chưa tìm ra nó mà thôi. Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ thấy. Nhưng rồi sẽ phải có một nguyên nhân mới để giải thích cho việc đó. Và như vậy và như vậy. Nhưng khoa học sẽ không bao giờ tìm ra nguyên nhân đầu tiên. Như thế là một cánh cửa đã đóng đối với khoa học. Nó chỉ có nghĩa đơn giản là nguyên nhân đầu tiên đó nằm bên ngoài phạm trù của khoa học.
Một cách khác để giải thích cho lập luận này, là tất cả mọi thứ phải bắt đầu từ một nguyên nhân. Không có chuyện hư vô phát xuất từ hư vô. Vì vậy, nếu không có nguyên nhân đầu tiên, không thể có nguyên nhân thứ hai. Hoặc bất cứ điều gì. Nói cách khác, nếu không có đấng kiến tạo, không thể có vũ trụ.
Nhưng, có phải bạn muốn hỏi rằng: “Nếu vũ trụ có từ lâu rồi thì sao?” Tốt thôi, và tất cả các nhà khoa học ngày nay xác nhận rằng vũ trụ không phải là có từ lâu, mà nó đã khởi đầu trong “Vụ Nổ Lớn – Big bang”.
Nếu vũ trụ có một điểm khởi đầu, thì nó không tồn tại trước đó. Và những thứ mà trước đó không tồn tại, thì phải có một nguyên nhân.
Đây là một sự xác nhận cho lập luận này của “Vụ Nổ Lớn” trong thuyết Vũ trụ. Và giờ chúng ta biết rằng là toàn thể vũ trụ bắt đầu hình thành vào vài 13,7 tỷ năm trước đây và nó được mở rộng, làm lạnh từ đó đến giờ. Không có nhà khoa học nào có thể nghi ngờ về điều đó.Và ngay cả khi nó đã được chứng minh một cách khoa học, những người vô thần vẫn gọi nó là “Thuyết sáng thế trá hình.”
Bây giờ thêm vào giả thuyết này, một giả thuyết thứ hai rất hợp lý – nguyên tắc của quan hệ nhân quả là – không có gì bắt đầu mà không có một nguyên nhân hoàn chỉnh. Và bạn sẽ được một kết luận rằng khi xảy ra “Vụ Nổ Lớn”, phải có một Kẻ Gây Ra Vụ Nổ Lớn.
Nhưng Kẻ Gây Ra Vụ Nổ này có phải là Đức Chúa Trời?
Tại sao nó không thể là một vũ trụ khác?
Bởi vì theo thuyết tương đối của Einstein nói rằng tất cả thời gian là tương đối và vì tất cả các vấn đề bắt đầu 13,7 tỷ năm trước, nên mọi thời điểm cũng bắt đầu từ đó. Vì vậy, không có thời gian trước khi vụ có nổ Big Bang.
Và thậm chí nếu có thời gian trước khi xảy ra “Vụ Nổ Lớn”, thậm chí nếu có đa vũ trụ, thì đó là, nhiều vũ trụ với nhiều Vụ Nổ Lớn, như “Lý Thuyết Dây” nói rằng về mặt toán học thì có thể, việc đó cần phải có một sự khởi đầu. Một khởi đầu tuyệt đối là điều hầu hết mọi người nói đến, đó là Chúa Trời.
Tuy nhiên, một số người vô thần thấy sự tồn tại của một lượng vô hạn các vũ trụ khác hợp lý hơn so với sự tồn tại của một Đấng Tạo Hóa. Đừng bận tâm vì không hề có một bằng chứng thực nghiệm nào về sự tồn tại của những vũ trụ bí ẩn đó, hãy mặc kệ một ngàn hay hằng hà sa số các vũ trụ ấy đi.
Các lập luận rằng Thiên Chúa hiện hữu không đòi hỏi đức tin. Thuyết vô thần đòi hỏi đức tin. Nó phải có đức tin để tin vào tất cả mọi thứ đến từ hư không. Nhưng ta chỉ cần lý do tin rằng mọi thứ bắt nguồn từ Chúa.
Tôi là Peter Kreeft, giáo sư triết học tại Đại Học Boston, Đại Học Prager.
Dịch: Ghost, Biên tập: Bé Sao @ CAFEKUBUA.COM
Peter Kreeft, God vs. Atheism: Which is More Rational?, Prager University
https://www.facebook.com/cafekubua/videos/784931021640414/