Cách truyền thông cánh tả dìm hàng Donald Trump

Cách truyền thông cánh tả dìm hàng Donald Trump
Cánh tả và mấy nhà đạo đức đang dìm hàng Trump vì họ không thể phản biện được. Thật tội nghiệp.
 
Trump: “Tôi muốn xây một bức tường giữa Mỹ và Mexico.”
Truyền thông: “Trump muốn tách biệt Mỹ và Mexico.”
 
Trump: “Tôi muốn trục xuất những người di dân bất hợp pháp, họ có thể nộp đơn để xin di dân lại qua quá trình di dân của chúng ta.”
Truyền thông: “Trump muốn tống cổ tất cả người nhập cư.”
 
Trump: “Những người di dân bất hợp pháp đang đem đến nước này quá nhiều vấn đề như: ma túy, tội phạm, lạm dụng phúc lợi xã hội.”
Truyền thông: “Người Mexico đang đem ma túy, tội phạm vào nước Mỹ.”
 
Trump: “Những quốc gia như Nhật, Đức và Hàn cần phải đóng góp nhiều hơn trong quân sự, nước Mỹ không thể tiếp tục bảo vệ họ mãi được.”
Truyền thông: “Trump muốn rút quân khỏi Nhật, Hàn và Châu Âu và cho phép độc tài bành trướng.”
 
Trump: “Sự kiện Thiên An Môn rất khủng khiếp, nó cho bạn thấy quyền lực của sức mạnh.”
Truyền thông: “Trump ca ngợi quyền lực của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.”
 
Trump: “Tôi đã lấy vài triệu đô và xây dựng doanh nghiệp lên hàng tỷ đô. Tôi có thể đàm phán, tôi hòa đồng với mọi người.”
Truyền thông: “Trump thừa kế hàng triệu đô và ăn hên các thương vự bất động sản. Ông ta đưa tiền cho nhiều người khác nhau và không có lập trường chính trị.”
 
Trump: “Mặc dù những hành động dìm hàng của các bạn, tôi vẫn thắng vì người Mỹ đã quá mệt với các bạn.”
Truyền thông: “Trump độc tài. Heil Hitler.”
—-
Liberal Media Pathetic Attempts To Bash Trump
 
I notice that the liberal media has been bashing Trump since they can’t debate him. Pathetic.
 
Trump: “I want to build a wall between US and Mexico.”
Liberal Media: “Trumps want to separate US from the world”
 
Trump: “I want to deport illegal immigrants, they can reapply for legal status again through our legal system.”
Liberal Media: “Trump wants to deport immigrants.”
 
Trump: “Illegal immigrants bring many problems to the US; drug, crime, welfare cheats”
Liberal Media: “Mexicans are bringing drugs and crime into the US.”
 
Trump: “Nations like Japan, Germany and Korea need to do their fair share of defences, the US can’t protect them forever.”
Liberal Media: “Trumps want to pull force out of Japan, Korea and Europe and allows tyranny to runs free.”
 
Trump: “The Tiananmen Square incident was horrible, it show you the power of strength”
Liberal Media: “Trump praises the Chinese communist government, praising it strength.”
 
Trump: “I built a million dollar business into billion dollars business. I can negotiate, I get along with everyone.”
Liberal Media: “Trump inherits millions of dollar and gets lucky with real estate. He donates to everyone and will flip flop on political issues”
 
Trump: “Despite your pathetic attempt to bash me, I am still winning because the American people are sick of you.”
Liberal Media: “Trump is a tyrant, Heil Hitler”
Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM
https://www.facebook.com/cafekubua/photos/a.658678404265677.1073741827.658658857600965/784831191650397/?type=3