Liệu Có Phải Người Nghèo Càng Nghèo Hơn?

Liệu Có Phải Người Nghèo Càng Nghèo Hơn?
 
**Phản bác ông Bernie Sanders về cái gọi lả khoảng cách giàu nghèo hiện tại.**
Liệu có phải người nghèo càng nghèo hơn? Người giàu càng giàu hơn khi người nghèo càng nghèo đi được xem như 1 điều huyền bí trong kinh tế học. Như bất kỳ một câu chuyện huyền bí nào, cũng có vài phần sự thật trong đó.
Ví dụ, nếu ta nhìn vào dữ liệu sau, % thu nhập trên GDP của nhóm 20% có thu nhập cao nhất nước Mỹ hiện nay đã lớn hơn nhiều so với % thu nhập trong GDP của họ trong quá khứ, trong khi % thu nhập của nhóm 20% có thu nhập thấp nhất trong GDP lại giảm so với trước.
Có 2 vấn đề cần bàn về dữ liệu trên. Thứ nhất, dữ liệu không cho ta hay điều gì về điều kiện sống tuyệt đối (absolute condition) của người nghèo, nếu % thu nhập trong GDP của họ giảm xuống không có nghĩa là họ nghèo đi. Nó cũng có thể tồn tại trường hợp mặc dù % thu nhập trong GDP giảm, nhưng thu nhập tuyệt đối lại tăng.
Nếu tôi hỏi bạn 1/6 của 1 chiếc pizza A hay 1/9 của chiếc pizza B bạn chọn miếng nào. Câu trả lời của bạn tất nhiên phụ thuộc vào độ lớn của 2 miếng. 1/9 của pizza B nhiều khi lại có diện tích lớn hơn 1/6 pizza A.
Thu nhập của người nghèo ở Mỹ hôm nay đã lớn hơn nhiều so với trước. Mặc dù % trong GDP lại ít hơn. Thế nhưng, tất cả những điều trên đều bỏ qua 1 điểm căn bản. Vấn đề là dữ liệu so sánh nhóm thu nhập cao của các năm với nhau, cũng như thu nhập của nhóm người nghèo ở các năm.
Điều mà số liệu chưa nói là sự thay đổi thu nhập của chính các cá nhân trong 2 nhóm này theo thời gian. Nếu chúng ta quan sát thu nhập của từng người trong nhóm người nghèo trong 5, 10 hay 15 năm. Thực tế cho thấy.
Từ năm 1979 tới năm 1988, 86% hộ nghèo năm 1979  đã thoát nghèo vào năm 1988. Một dữ liệu khác của Đại học Michigan cho thấy 95% người nghèo năm 1975 đã thoát nghèo vào năm 1991. Điều quan trọng khi nói về việc người giàu càng giàu trong khi người nghèo càng nghèo là sự di động của thu nhập (income mobility).
Thực tế là, hầu hết người Mỹ đã thoát nghèo và đang giàu lên theo thời gian. Nnếu nhìn vào dữ liệu so sánh 2 năm 1975 và 1991, chúng ta nhận ra: thu nhập trung bình của nhũng hộ giàu nhất chỉ tăng $4,000, tuy nhiên thu nhập trung bình của những hộ nghèo nhất tăng $28,000.
Như vậy từ 1975 tới 1991, người giàu giàu hơn nhưng người nghèo cũng giàu hơn, và hơn nữa giàu nhanh hơn người giàu. Do đó, khi bàn về giàu-nghèo, chúng ta phải quan tâm đến vấn đề về sự di động của thu nhập (income mobility). Vậy làm sao hầu hết người Mỹ đang giàu hơn trong khi có rất nhiều người nghèo ngoài kia?
1 thực tế là đối tượng liên quan đến sự phân bố thu nhập (ở Mỹ) luôn thay đổi. Dân nhập cư, thanh niên mới tham gia lực lượng lao động trở thành những người có thu nhập thấp trong dữ liệu về phân bố thu nhập. Họ trở thành người nghèo mới thay thế cho người nghèo cũ giàu lên.
Với cái nhìn đầu tiên, có vẻ người giàu càng giàu trong khi người nghèo càng nghèo, thực tế ở Mỹ vào đầu thế kỷ 21 là mọi người đều giàu lên, người giàu cũng như người nghèo. Và ý tưởng rằng người giàu càng giàu trong khi người nghèo càng nghèo (ở Mỹ) gần như là chủ quan và chỉ là truyền thuyết.
Sub: We Green Vietnam
Theo Learn Liberty, Are the poor getting poorer?
https://www.facebook.com/cafekubua/videos/783436991789817/