Nghịch lý của tiết kiệm

Nghịch lý của tiết kiệm
Cũng giống như một đứa trẻ được nhận tiền tiêu vặt, một trong những câu hỏi lớn nhất của kinh tế học là điều gì tốt hơn, tiết kiệm hay tiêu dùng?
Những người ủng hộ kinh tế tự do như Hayek và Milton Friedman cho rằng, kể cả trong giai đoạn khó khăn, tốt nhất vẫn nên tằn tiện và tiết kiệm. Ngân hàng sẽ chuyển tiền tiết kiệm thành đầu tư vào nhà xưởng mới, nâng cao kỹ năng và kỹ thuật giúp chúng ta sản xuất ra nhiều hàng hóa hơn. Và thậm chí nếu như công nghệ khiến cho công nhân mất việc, lương giảm đi, nhà tư bản thuê thêm lao động — cuối cùng lại làm cho tỷ lệ thất nghiệp giảm. Đơn giản là vậy. Chi ít nó đúng trong dài hạn.
Nhưng sau đó một người sống nhanh chết vội tên là John Maynard Keynes hào hứng chỉ ra rằng “trong dài hạn, chúng ta đều chết.” Vì vậy, để tránh sự nghèo đói do thất nghiệp, chính phủ nên tăng chi tiêu để tạo thêm nhiều việc làm. Ngược lại nếu chính phủ thắt lưng buộc bụng khi người tiêu dùng và thương nhân cũng làm như vậy, tiêu dùng trong xã hội giảm, tình trạng thất nghiệp sẽ càng trở nên trầm trọng hơn.
Đó chính là nghịch lý của sự tiết kiệm. Tóm lại, chính phủ nên tăng chi tiêu ngay bây giờ và bù đắp bằng thuế sau này khi người dân còn vui vẻ nộp. Mặc dù làm cách nào để người dân sẵn lòng nộp thuế là điều ngay đến Keynes cũng không giải quyết được.
Theo Open University
Sub bởi: không rõ nguồn
https://www.facebook.com/cafekubua/videos/781622215304628/