NẾU tiền bỏ vô BHXH dùng để đầu tư cổ phiếu

NẾU tiền bỏ vô BHXH dùng để đầu tư cổ phiếu
Có bao giờ các bạn tự hỏi nếu công nhân thay vì bỏ tiền (26% lương) vào BHXH , họ dùng tiền đó bỏ vô quỹ hưu trí cá nhân để đầu tư cổ phiếu, thì 20 năm sau sẽ được bao nhiêu không? Sau đây là 1 bài toán đơn giản.
 
Lương 4,000,000 VND
Mức BHXH: 26% của lương (doanh nghiệp đóng 18%, người lao động đóng 8%) —- 26% x 4,000,000 = 1,040,000 VND
 
Nếu bỏ vô quỹ BHXH cho 20 năm
1,040,000 x 12 tháng x 20 năm = 249,600,000 VND
Vấn đề: lạm phát mỗi năm là 10%. Số 249tr đó trong 20 năm sẽ trở thành vô giá trị.
 
100đ, sau 20 năm, lạm phát 15%/năm thì sẽ còn giá trị bao nhiêu? 100d x (1 – 0.15)*20 = 3.875. Sau 20 năm, 100đ còn 3.875đ, mất 96%
 
NẾU BỎ VÔ QUỸ HƯU TRÍ CÁ NHÂN – ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU ETF
Đầu tư vô 1 rỗ cổ phiếu, top 30-100 cổ phiếu, quỹ ETF, ăn theo index nào đó như SP500 của Mỹ hoặc Vn30 của Việt Nam.
 
Giá trị gia tăng bình quân của thị trường: 12%/năm
(Tính dùng máy tính tài chính)
Số lần đóng: 20 năm x 12 tháng (N) = 240 lần
Số tiền mỗi lần đóng: 4,000,000 x 26% (PMT) = 1,040,000 VND
Mức gia tăng: 12%, 12/12 tháng = 1 (I/Y)
 
N = 240, IY = 12/12, PMT = 1,040,000
FV = giá trị tương lai sau 240 lần (20 năm) là: ……… 1,028,825,580 VND
 
Sau 20 năm bỏ tiền vào quỹ hưu trí đầu tư ETF, người lao động với mức lương 4tr/tháng sẽ được 1,028,825,580 VND. Hơn 1 tỷ VND. Ăn đứt 249tr của tiền BHXH.
 
– Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM
https://www.facebook.com/cafekubua/posts/780249705441879